Företag driver verksamheten genom duktiga och kompetenta medarbetare. Dock tyder det på att det är och kommer bli svårare för företag att rekrytera i framtiden. Problemet är helt enkelt att det finns för få specialistanställda på arbetsmarknaden. Det skapar frustration bland svenska företag och frågan är: hur hanterar man det?

I Sverige existerar en så kallad kompetensklyfta (på engelska skill gap). Kompetensklyftan innebär att det är svårt för företag att finna kvalificerad arbetskraft till en ledig tjänst inom tre månader. Det är särskild brist på duktiga medarbetare inom specialistområden som teknik, forskning och IT. I HAYs Global Skills Index (2016) toppar Sverige den 10.0 gradiga skalan med hela 7.9 under kategorin ”talent mismatch”. Siffran pekar på hur svårt det är för företag att hitta rätt arbetskraft.

Bristen på kvalificerad arbetskraft kan få stor betydelse för svenska företag. I synnerhet blir möjligheten att sticka ut från konkurrenter och vara anpassningsbara mindre. När verksamheter söker efter kompetenta medarbetare utan tillräckligt snabbt resultat, så kan de inte reagera på nya marknadstrender vilket minskar hoppet om en ökad tillväxt. Det kan också medföra förseningar av strategiska initiativ på grund av att kvalificerad arbetskraft uteblir. Vid extrema fall kan företag tvingas flytta utomlands för att hitta kvalificerad arbetskraft.

Hur hanterar man det?

Den uppenbara frågan är naturligtvis vad företag kan göra åt problemet. Förmodligen finns det inte bara en lösning, utan det krävs en kombination av flera initiativtagande som sätter fokus på att lösa problemet. Många företag tror på en lösning som innebär att behålla och utveckla talang inom företaget och därför söker man inte efter kvalificerad arbetskraft utanför företaget. Hos Talentsoft upplever vi dessutom att företag allt mer fokuserar på hur man kan vidareutveckla sina anställda internt inom företaget. Därför har vi samlat tre tips för att hjälpa ditt företag på vägen.

  1. Skräddarsy en utvecklingsplan till individen
    Medarbetare vill gärna känna sig unika. Ett sätt att behålla dem är därför att utveckla en unik plan som tar hänsyn till den enskilda medarbetaren, oavsett om det berör mer flexibla villkor eller en specifik utbildning. De individuella önskningarna kan med fördel hantera genom HR-system som exempelvis Talentsoft’s ”Traning Management System”.
  2. Engagera medarbetarna till en social gemenskap
    Arbetsglädje uppkommer inte enbart från bra arbetsuppgifter, utan uppstår också genom en gemenskap på arbetsplatsen. Sätt fokus på sociala engagemang som kan bidra till en förbättrad gemenskap.
  3. Tänk igenom sammansättningen av arbetskraften
    Om företag kartlägger sina medarbetares styrkor och svagheter kan det bidra till att säkerställa att rätt kompetens existerar inom företaget. Samtidigt hjälper det till med att förutse vilka kompetenser som kan behövas på längre sikt.

Källa: The Local