Mjuka färdigheter är egenskaper och kompetenser som folk har men som inte beror på förvärvade kunskaper. Ofta förknippas de med känslomässiga reaktioner i olika situationer och sociala interaktioner. De mjuka färdigheter dina medarbetare har, som t.ex. arbetsamhet, förmåga att arbeta i team och pålitlighet är avgörande både vid rekryteringen och när det gäller företagets långsiktiga prestationer.

En del företag rekryterar talanger med mjuka färdigheter, som t.ex. att de är tillmötesgående, kan tänka kritiskt och har organisationsförmåga, eftersom de stämmer överens med företagets värderingar. Detta gör dem till en av de viktigaste punkterna i rekryteringsprocessen, men du är kanske inte medveten om vilken långsiktig påverkan dessa färdigheter har på ditt företags tillväxt och resultat.

Skulle du snabbt inse att ditt senaste tillskott inte är den fantastiska problemlösaren som han eller hon utger sig för att vara i sitt CV finns det ingen anledning oroa sig.

I egenskap av ledare kan du utbilda dina anställda och hjälpa dem att utveckla sina egna mjuka färdigheter vilket kommer att inneböra fördelar för båda parter.

Hur du utvecklar din medarbetares mjuka färdigheter

Att utveckla din medarbetares mjuka färdigheter är ett bra sätt att hjälpa personalen att bli nöjdare i sina roller och prestera bättre. De kommer att känna sig utmanade och eftersom de anpassningsbara färdigheterna kommer att bli användbara för dem även i framtida roller utanför din organisation kommer de att uppskatta den extra knuffen framåt.

Det ligger även i ditt företags bästa intressen att du lägger fokus på dina anställdas utveckling av mjuka färdigheter. Eftersom egenskaperna ger dem möjlighet att övervinna svåra arbetsmetoder och vara en bra medarbetare kan en arbetskraft som utrustats med ett stort antal mjuka färdigheter bidra till att kritiska dilemman på arbetsplatsen förhindras.

Det här kan du göra för att bidra till att utveckla dina anställdas mjuka färdigheter:

 1. Variera medarbetarnas arbetsmönster

  Antagligen har din personal fastnat i roller med dagliga rutiner som alltid är desamma. Detta kan lätt bli enformigt. Brist på variation riskerar att försvaga mjuka färdigheter som de inte regelbundet tränar.

  För att utveckla färdigheter som t.ex. problemlösning, teamarbete och självständig research bör du ge dina anställda ett antal uppgifter som de ska utföra. Tänk uppgifter som har koppling till deras roller och upptäck nya sätt som dem kan göras på.

  Om du fokuserar på att utveckla en viktig egenskap som t.ex. självförtroende kan du ge dina anställda en roll som ger dem utrymme att öva på detta. Detta kan t.ex. vara att ge dem en roll där de måste tala inför publik eller be dem att utföra en uppgift där de måste presentera sitt arbete inför sina kollegor. Oavsett i vilken situation, utvecklas deras självförtroende genom att de får flera tillfällen att öva sig.

 2. Kasta ut dem i det okända

  Detaljstyrande chefer hänger alltid över axeln på medarbetarna. Detta försvagar inte bara den anställdes mjuka färdigheter (som t.ex. förmåga att arbeta självständigt) utan även självförtroendet att våga prova nya saker och utveckla färdigheter som används för lite.

  Detta kan undvikas om du ger dina anställda ansvar. Istället för att hänga över axeln på dem ger du dem ett ansvarsområde. Det kan handla om att ansvara för en ny kund eller en process. Oavsett vilket, ges dem mer än ett tillfälle att kunna utveckla sina mjuka färdigheter som t.ex. förmåga att arbeta självständigt, göra research och lösa problem.

  Du kan medvetet göra dina medarbetare lite osäkra i ett särskilt syfte och ge dem utmaningar som gynnar utvecklingen av deras egna mjuka färdigheter. Om du t.ex. vill uppmuntra dina anställda att utveckla analytiska färdigheter kan du ge dem ett projekt där de måste kategorisera oanalyserad data.

 3. Visa uppskattning och ge belöning

  Nu när dina medarbetare är utrustade med en roll som ger dem utrymme att använda och utveckla mjuka färdigheter på arbetsplatsen kommer det antagligen inte att dröja länge förrän du märker att de börjar använda dessa färdigheter mer och mer.

  Allt fler företag belönar sina anställda när de sluter ett avtal, får webbtrafiken att öka och uppnår andra projektmål. Samtidigt som detta är ett bra sätt att motivera dina anställda vinner du även på att belöna de som använder sina mjuka färdigheter på rätt sätt.

  De som är duktiga mentorer, problemlösare eller de som anstränger sig lite extra bör också belönas. När medarbetarna inser att deras utveckling gör att företaget gör blir de ännu mer motiverade att fortsätta denna utveckling på egen hand utan ständig vägledning.

Nu är du utrustad med de åtgärder du kan vidta för att utveckla dina anställdas mjuka färdigheter. Nu behöver du bara omsätta dem i praktiken med!

Variera medarbetarnas scheman för att ge dem utrymme att öva på flera mjuka färdigheter varje dag och upptäck nya sätt som du kan använda för att ge exempel som passar dem.

Genom att utveckla de anställdas mjuka färdigheter kommer du att få se en ökad effektivitet hos dem – och även arbetsrelationer av högre kvalitet.