Digitalisering och strategiutveckling är enligt den globala undersökningen Corporate Learning Pulse för 2017 de största utmaningarna för företagsledare i Norden (Sverige, Norge och Danmark). Undersökningen är gjord för Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance och ser närmare på åt  vilket håll företagsledande kommer att röra sig i framtiden.

Undersökningen har utförts med nästan 1.000 deltagande företagsledare tvärs över olika branscher i Norden (Sverige, Norge och Danmark), Kina, Frankrike, Tyskland, Holland, Japan, Spanien, GCC-länderna samt Storbritannien. Över 10 % av deltagarna är från Norden, där 86 % av företagen de representerar har över 250 anställda.

Mer än en tredjedel av företagsledarna (35 %) i undersökningen i regionen identifierar digitalisering som en av de två största utmaningarna inom de nästa tre kommande åren tillsammans med strategiutveckling (44 %) och marknadstillväxt (34 %). Trots det konstanta nyhetsflödet omkring IT-säkerhet identifierade endast 23 % av deltagarna området som ett stort problem.

Utbildning och utveckling för att fasthålla talanger

Trots att ledarutbildning (18 %) och utveckling av framtida ledare (13 %) haltar efter andra prioriteringar hos företag i 2017, visar undersökningen tydligt att företagsledare i regionen förstår och erkänner de långsiktiga fördelarna med utbildning och utveckling.

Företagsledare i Norden är speciellt positiva i förhållande till effekten av ledarutbildning- och utveckling, där:

 • 86 % anger att ledarutbildning/ledarutveckling har förberett deras affärsmässiga förståelse, kompetenser och självtillit
 • 81 % betraktar ledarutbildning/ledarutveckling som avgörande för att nå affärsmässiga mål
 • 77 % anser att ledarutbildning/ledarutveckling är viktigare än någonsin
 • 84 % erkänner att ledarutbildning/ledarutveckling har förberett deras förmåga till att arbeta mer effektivt

Majoriteten av de nordiska företagsledarna ser utbildning/utveckling som avgörande för att fasthålla medarbetare (55 %), tillsammans med innovation och förändring (47 %) i sina regioner.

De primära läroprioreteringarna med hänsyn till ledarutbildning är:

 • Strategi och planering (56 %)
 • Ledelsefärdigheter (52 %)
 • Kundengagemang (51 %)
 • Reputation and risk management (51 %)

Bland företagsledare i Norden kan man konstatera att de mest iögonfallande resultaten från ledarutbildningar bland annat rör förmågan att leda teams (50 %), och medarbetarutveckling inom organisationen (47 %). Överraskande nog hittar man medarbetarengagemang (23 %) med lägst resultat.

Utbildningar lever inte upp till förväntningar

Även om det är flera positiva aspekter så framgår det också tydligt från undersökningen at program för utbildning och utveckling av ledare inte har levt upp till förväntingarna. Mindre än hälften av företagsledare i Norden (40 %) säger att högsta ledningen i deras organisation menar att tidigare invisteringar i ledelseutbildningar har tillfört positivt värde för deras organisation.

De resultat som pekar på att företagsledare inte håller med om att tidigare investeringar i ledarutbildningar har tillfört positivt värde, pekar på följande kunskapsbrister som huvudorsaker för uteblivna fördelar:

 • Mäta framgång och/eller resultat för sådana utbildningar (61 %)
 • Påvisa en konkret påverkan på organisationen (39 %)
 • Anpassas efter organisationens behov (24 %)

Utbildningar en investering för framtiden

Ändå kan vi se en fortsatt optimism omkring framtida ledarutbildningar, där 55 % av företagsledare anger att deras organisation måste investera mer i utveckling av toppledare, om de ska kunna fasthålla sina främsta talanger.

VanDyck Silveira, CEO för Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance, uttalar sig om undersökningen: “Företagsledare står inför en rad olika utmaningar i deras företag, däribland ökad konkurrens, skiftande teknologi och IT-säkerhet. Vår undersökning visar att ledarutbildning spelar en avgörande roll när det kommer till att hjälpa företag få bukt med de här utmaningarna och utveckla nästa generations företagsledare”

Den globala undersökningen Corporate Learning Pulse för 2017 kan laddas ner på engelska här: http://resources.ftiecla.com/en-gb/pulse2017/

En videosummering av resultaten från 2017-rapporten kan även ses på engelska här: http://resources.ftiecla.com/en-gb/pulse2017/

Om Corporate Learning Pulse-undersökningen

Årets Corporate Learning Pulse-undersökning är den andra i en rad årliga undersökningar av ’C-suiteø-ledare, HR och L&D-experter i en rad länder runt om i världen. 2016 års undersökning blev utförd med deltagande från omkring 600 företagsledare som tillsammans representerade länder på tvärs i Västeuropa. Undersökningen från 2017 består av uttalanden från 939 företagsledare i Västeuropa, Mellanöstern, Japan och Kina.

Källa: DANSK HR – artiklen är publicerad med godkännande från DANSK HR