Utbildning kan bidra till ökad prestation och karriärutveckling både på kort och lång sikt, och båda perspektiven tillsammans blir till livslångt lärande. Pierre de Champsavin (Product Marketing Manager Learning på Talentsoft) anser att en enhetlig hanteringsplattform för utbildning och medarbetare som utnyttjar de möjligheter som artificiell intelligens erbjuder är oumbärlig i detta arbete.

 

Pierre de Champsavin, Product Marketing Manager Learning @Talentsoft

 

Hur bidrar utbildning till dagens prestationsmål och till att underlätta arbetet för såväl yrkesgrupper som individer?

Pierre de Champsavin: Utbildning är viktigare än någonsin för att medarbetarna ska nå sina mål i arbetslivet. Ledningens roll i detta sammanhang är att samordna gruppens och individens utveckling. Utbildningen kan tyvärr bli lidande av det komplicerade samspelet mellan individ och grupp, främst på grund av bristfälliga data och för att ledningen inte alltid tar hänsyn till kopplingen dem emellan.

Utbildningsansvariga prioriterar ofta gruppens mål, men med dagens teknik behöver de inte välja. De kan erbjuda individerna digitala verktyg där de kan vara delaktiga i sin utveckling och tillsammans med ledningen skapa utbildningsprogram, följa upp resultat och göra ändringar under utbildningens gång. Digital utbildning är dessutom till stor hjälp för medarbetare som stöter på svårigheter under utbildningen och påverkar hela teamet positivt på medellång sikt.

Vi ska också komma ihåg att det idag är möjligt att få en bra bild av utbildningens effektivitet tack vare metadata som samlas in under hela inlärningsprocessen eftersom de olika metoderna – t.ex. virtuella föreläsningar, e-utbildningsmoduler och mooc – även samlar in specifik information om deltagarna. Utbildningsavdelningen kan därmed skräddarsy utbildningsresultatet till verksamhetens behov eftersom man kan fatta beslut med stöd av AI-baserade rekommendationer.

Är det möjligt att stärka företagets HR-utveckling på medellång och lång sikt med blandade lärandemiljöer?

Pierre de Champsavin: Blandade lärandemiljöer är fortfarande aktuella! Alla aspekter av dem har utvecklats mycket: presentationer, i realtid, asynkront, på mobil, socialt … Effektiviteten vid organisationsförändringar har möjliggjort snabbare, roligare och effektivare utbildning och fungerar som en kompetenskatalysator för alla medarbetare. Tack vare det stora utbudet av utbildningar kan och vill de vara delaktiga i sin utveckling på medellång och lång sikt. Utbildning kan också få arbetet att kännas mer meningsfullt (i undersökningen ”Sens au travail ou sens interdit” av Deloitte et Viadéo från 2017 ansåg 87 procent av svarspersonerna att arbetet är vad man gör det till). För att överbrygga klyftan mellan kompetensutveckling och personliga karriär- eller rörlighetsmål måste man skapa en koppling mellan personliga ambitioner, den aktuella arbetssituationen och möjligheterna. Om man ska bygga en katedral känns det okej att krossa sten!

Endast en enhetlig personalplattform som centraliserar data och HR-processer kan uppfylla dessa varierande behov. Genom att sammanföra medarbetarnas och företagets mål och kombinera eventuella möjligheter till mobilitet med tillgängliga utbildningar kan alla vara delaktiga i sin utveckling samtidigt som man bidrar till organisationens behov. Det är vad Talentsoft erbjuder sina 2 000 partnerkunder varje dag.

 

Kan dagens utbildning bidra till både en välpresterande verksamhet på kort sikt och karriär- och HR-utveckling på lång sikt?

Pierre de Champsavin: Ja, utbildning kan helt klart bidra till såväl kortsiktiga prestationer som långsiktig karriärutveckling, främst tack vare urvalet av anpassade utbildningar och målen för respektive tidshorisont. Enligt min åsikt ska den vara till nytta ur båda dessa tidsperspektiv och inte ställa verksamhetsprestation mot karriärutveckling. Därför är det nödvändigt att kombinera både mjuka och hårda kompetenser – i synnerhet de sistnämnda blir lätt inaktuella – och ge alla medarbetare ansvaret för sin befattning. Karriärutvecklingen i arbetslivet är beroende av det man lär sig både på företaget och utanför det! Det handlar om att lära sig av livet, med andra ord en utbildning som kombinerar det man lär sig medan man arbetar, det man har lärt sig i skolan och det man har lärt sig utanför jobbet, utan att glömma individuella val för kompetensutveckling.

Vilket, enligt din åsikt, är orsaken till att kompetensutvecklingssystem är oumbärliga …

Pierre de Champsavin: Absolut, i detta sammanhang ska plattformarna centralisera så mycket data som möjligt från teamsamarbeten, e-postkonversationer, förflyttningsförfrågningar, utbildning och så vidare. AI kan sätta samman alla tänkbara kombinationer, upptäcka eller bekräfta trender och föreslå alternativ man inte hade tänkt på. Till skillnad från en Netflix- eller Amazon-plattform som föreslår produkter utifrån köphistorik kan AI utvidga möjligheterna och ge alla chansen att ta ansvar för sin utveckling enligt sina egna unika förutsättningar.