Att HR-avdelningar kommer bli tvungna till att förena sina Core HR-system i framtiden är ett faktum, vilket är avgörande för att hantera och hålla koll på organisationens arbetsstyrka. Harmoniseringen av HR-data måste också kunna tampas med den verklighet som den ökande globaliseringen medför: mångskiftande lokala regelverk, olikartade IT-system och strategier, så väl som olika standarder för dataskydd.

Komplexiteten kan enkelt förvandla Core HR till en frustrerande uppgift, speciellt om du tillhör ett globalt företag. HR-chefer blir tvungna att hantera både administrativa uppgifter (avgångar, omplaceringar, befordringar osv), såväl som Talent Management-processer parallellt, och sammanfoga de två delarna till en sammanhängande helhet för att uppnå resultat och trovärdiga indikatorer som kan stötta en omfattande HR-strategi.

En utmaning för HR-avdelningen

Fram till helt nyligen har många administrativa uppgifter varit beroende av Löneavdelningen som den enda avdelningen med de rätta verktygen och systemen för att hantera sån här data. När medarbetarstrategin väl börjar mogna, kan HR samla in data från Talent Management-processer som inte alltid blir använt till sin fulla potential.

Även om oräknerliga software-lösningar numera finns att tillgängliga på marknaden så har den här segmenteringen av information medfört en utmaning för HR. HR-medarbetare behöver nu mer kontext-baserade indikatorer som kan ta användning av all medarbetardata och gör det möjligt att hitta lösningar till de utmaningar som dagens organisationer står inför – allt ifrån förändringsarbete, digital transformation och kunskapsluckor till utformning av en HR-strategi utifrån ett helhetsperspektiv som också stöttas av data.

Hur du går vidare med ditt Core HR-projekt

Om du vill lära dig mer om Core HR och hur du implementerar det i din organisation kan du ladda ner vår e-bok som vi har skrivit tillsammans med två experter inom området, Mathieu Vanderheyden (Head of Product Core HR hos Talentsoft) och Cyril Gendron (Chief Product Officer & medgrundare GlobePayroll). I e-boken går vi igenom:

  1. 6 anledningar till att investera i Core HR
  2. Nyckeln till framgång
  3. Existerande lösningar

Trevlig läsning!

Ladda ner

How to Lead your Core HR Development

E-boken är på engelska