Sök Meny

Manifest

Organisationernas framtid: Utforska och återupprätta förhållandet mellan människor och arbete

”Den gamla världen håller på att dö och den nya världens utmaningar håller på att födas” – Antonio Gramsci

We The Talent anser att detta är en perfekt återspegling av det nuvarande förhållandet mellan mänskligheten och arbete. Organisationer idag – ideella organisationer, små och medelstora företag och större bolag today – står inför en vändpunkt.

Vi har skissat upp tre målsättningar för att ta tjuren vid hornen och anta dessa utmaningar:

  1. Analysera och förstå de nya tendenserna inom arbetslivet.
  2. Deschiffrera disruption-faktorerna.
  3. Erbjuda hållbara alternativ till traditionella modeller.

Vi anser att vårt gemensamma förhållande till sysselsättning, och kanske till och med själva definitionen av arbete, kan och måste utvecklas. Vår ambition är att vara med och påverka utvecklingen. Namnet We The Talent har hämtat inspiration från de första orden i USA:s konstitution och är en öppen plattform; ett forum där motsatta ståndpunkter strålar samman och inspiration skapas. I sin bok How to Kill a Unicorn skriver Mark Payne: ”Idéer är inte värdefulla pärlor som ska slipas, utan gnistor som uppstår till följd av friktion.”

Arbete ska vara möjligheten för en människa att förbättra sina personliga färdigheter och ingå ett avtal med sina kollegor såväl som att bidra till arbetsplatsens sociala dynamism. Organisationen måste bli en plats där organisationens behov konvergerar med medarbetarnas ambitioner och färdigheter. Arbetet kan inte längre innebära att de personliga målsättningarna överges till fördel för organisationen.

Detta konstaterande ger upphov till en del frågor:

Fråga: Är vi idealister?

Svar: Kanske. Det finns dock övertygande och praktiska skäl för att införa mer individuell goodwill på arbetsplatsen. Vi är starkt övertygade om att människor borde uppmuntras till att ta initiativ och våga nya saker och belönas för detta oavsett resultatet det leder till.

Fråga: Varför borde Talentsoft stå bakom detta initiativtagande?

Svar: Vi har dragit viktiga lärdomar av våra erfarenheter på vägen mot att bli Europas största leverantör av lösningar för molnbaserad Talent Management och digitalt lärande. Våra erfarenheter har gjort att vi ser denna stund som det ögonblick då de traditionella HR-processerna kommer att anpassa sig till de framväxande sociala trenderna och leda utvecklingen av det nya förhållandet till arbete.

Vi på We The Talent är fast beslutna om att ta steget in i framtiden med realism och djärvhet. Vårt mål är att finna lösningar på en lång rad frågeställningar som berör ämnen som teknik, beteende och organisation, vilka påverkar vårt förhållande till arbete. Vi kommer att utforska hur människor lever sida vid sida med maskiner, där unikhet och individualitet blomstrar, där nya moraliska avtal uppkommer och hur företag omorganiserar sig själva.

Miles Davis kan vara den person som bäst har beskrivit vår ambition när han reflekterade över vad han själv hade uppnått i livet:

”Det var det som var min talang…, förmågan att föra samman personer i en ensemble där det uppstod en speciell gruppdynamik för att sedan ge dem friheten att spela det de kunde och mycket mer.”

We The Talent strävar efter att kunna göra detsamma.