I maj 2018 träder EUs dataskyddsförordning, eller den s.k. GDPR, i kraft, vilken kommer ersätta personuppgiftslagen, PUL, i Sverige. I jämförelse med PUL så innebär GDPR både stora förändringar och nya regler som kommer att gälla för hela organisationen, och inte minst för HR-funktioner.

I och med GDPR kommer högre krav att ställas på transparens, där organisationer har som plikt att informera personal om hur och varför deras personuppgifter behandlas. Bland annat kommer kravet om att individer ska ge samtycke till att deras uppgifter förekommer i register att skärpas. Individer ska även ha rätt att få tillgång till personuppgifter som rör individen och information angående uppgifternas behandling och i vissa fall ha rätt att radera sina uppgifter.

Men även IT-leverantörer måste ta större ansvar på grund av krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Det som kallas Privacy by Design utgör en av GDPRs huvudpelare, och innebär att IT-system som implementeras måste stödja personuppgiftsbehandling enligt GDPR.

Det är hög tid för ert företag och HR-avdelning att påbörja förberedelserna inför GDPR.

Fyll i formuläret för att ta del av våra goda råd och tips inför GDPR, samt en presentation om hur Talentsoft jobbar med GDPR internationellt!

Ladda ner

Goda råd inför GDPR:

Vad gör din HR-avdelning?