Personalnedskärningar är ofta det första man tänker på när artificiell intelligens kommer på tal – men företagen kan spara pengar med AI-teknikens hjälp utan att avskeda någon.

Att e-handelsjättar som Amazon använder sig av maskininlärning för att skräddarsy webbplatser efter konsumenternas smak är inget nytt. En liten tysk uppstickare i e-handelsbranschen har dock tagit det hela ett steg längre och börjat använda AI för att förutse framtida trender.

Hamburgbaserade Otto har gjort avsevärda besparingar inom sin försäljning av kläder, möbler och sportutrustning med hjälp av en deep learning-algoritm som ursprungligen utvecklades för partikelfysikexperiment vid CERN-laboratoriet.

Även om AI ännu inte används brett finns det redan ett växande antal marknadsförare inom detaljhandeln som låter tekniken göra sådana jobb som tidigare endast kunde utföras av människor.

retail-artificial-intelligence-reuters-wef

Lägre kostnader och mer nöjda kunder

Automatiserad prognostisering är ett område på frammarsch i detaljhandelsbranschen, och Otto har redan nått goda resultat med AI-tekniken.

Forskning visar att om en kund måste vänta längre än två dagar på sin beställning är det mycket mer sannolikt att han eller hon returnerar varorna, vilket innebär att företaget går miste om försäljningen och tvingas stå för fraktkostnaden.

En annan källa till missnöje hos kunderna är när varor skickas i flera sändningar.

I stället för att förbättra befintliga prognoser som utförs av personal, har Otto angripit de här problem genom att skapa ett system där omkring tre miljarder tidigare transaktioner och 200 variabler (som tidigare försäljning, sökningar på företagets webbplats och väderinformation) utnyttjas för att förutsäga vad kunderna ska köpa en vecka innan de lägger sina beställningar.

Hittills har Ottos AI-system varit häpnadsväckande framgångsrikt. Systemet förutsäger till 90 procent vad som kommer att säljas de kommande 30 dagarna, vilket innebär att företaget vågar låta omkring 200 000 artiklar per månad köpas in automatiskt från tredjepartsleverantörer, utan mänsklig inblandning.

Sammantaget har det överskottslager som Otto måste hålla sig med minskat med en femtedel, medan produktreturerna har minskat med över två miljoner artiklar per år.

AI kan skapa nya jobb

et har skrivits mycket om AI som ett hot mot jobben, men robotar på arbetsplatsen kan också skapa nya roller för mänskliga medarbetare.

I stället för att friställa personal började Otto till följd av den nya algoritmbaserade metoden anställa i stor omfattning.

Kombinationen AI-system och specialiserade medarbetare har medfört ökad produktivitet, vilket innebär att Ottos kunder nu får sina varor snabbare och därför sannolikt fortsätter att handla av företaget.

I framtiden kommer AI-revolutionen med all säkerhet att skapa nya jobb inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), särskilt inom områden som nano- och robotteknik.

Robotarna kommer oundvikligen att behöva justeras, uppdateras och repareras med nya delar. När företagen förlitar sig alltmer på automatisering krävs fler personer med teknisk kunskap för att underhålla, byta ut, uppdatera och åtgärda problem med AI-tekniken.

I en studie från 2011 som genomfördes av International Federation of Robotics fann man att en miljon industrirobotar direkt skapat närmare tre miljoner jobb. Samtidigt konstateras det i en senare studie som publicerades för en månad sedan att mindre än 10 procent av alla jobb kan automatiseras fullt ut.

Naturligtvis kommer människor i någon mån att komma i kläm när AI-utvecklingen nu tar fart, men det kommer också att skapas stora möjligheter för den som är beredd att välkomna en arbetsplats i ständig förändring.

Originalartikel: www.weforum.org