Det nya året har precis börjat. Du har precis avslutat dina utvecklingssamtal med medarbetarna och sett till att definiera deras målsättningar och diskuterat er professionella relation. Men det är just här som ditt riktiga jobb i egenskap av chef tar sin början! Vi kommer att gå igenom hur du gör för att se till att utvecklingssamtalen blir till något positivt och fördelaktigt för alla parter under hela året.

Se över samtalsintervallerna

Det årliga utvecklingssamtalet är den viktigaste tiden på året för dina anställda eftersom de får ett tillfälle att få och ge feedback kring sina arbetsprestationer, arbetsmiljön och reflektera kring och uttrycka sina ambitioner. Så borde du egentligen vänta ett helt år innan du diskuterar dessa viktiga frågor? Det finns inget värre än ett utvecklingssamtal som chefen utnyttjar för att träffa sin medarbetare för första gången eller vice versa.

Chefsrollen bör du spela fler än en dag per år och du borde även hålla fler utvecklingssamtal. Kom ihåg att fortsätta att hålla ett officiellt utvecklingssamtal en gång per år så att du kan göra en övergripande bedömning. Se dock till att du håller samtal med dina medarbetare löpande under hela året för att gå igenom deras målsättningar, följa upp större projekt och sätta nya deadlines där det behövs.

Lär känna ditt team

En av de viktigaste målsättningarna en chef bör ha är att lära känna sina medarbetare och vad de gör. På så sätt blir det enklare att bedöma medarbetarna när tiden väl är inne för ett utvecklingssamtal. Chefer som tillbringar tid med sina teammedlemmar kan effektivisera utvecklingssamtalen, förenkla dem och göra dem objektivare. Chefer måste engagera sig i sina medarbetare och följa upp dem under hela året – inte enbart under utvecklingssamtalet. Chefer får en närmare relation till sina medarbetare och en direkt dialog med dem. Regelbunden uppföljning förhindrar de flesta konflikter som riskerar att uppstå vid utvecklingssamtalet. Den bästa lösningen är att ta problemen efterhand istället för att ta itu med allt i sista minuten.

Håll dina löften

Årliga utvecklingssamtal utgör ett guldtillfälle att prata utbildning, karriärmöjligheter och löneförhöjningar (även om vi rekommenderar att man bokar in ett särskilt lönesamtal för detta). Engagerar sig cheferna i sina anställdas fortbildning måste de göra allt som står i deras makt (se HR, påminnelser osv.) för att planera deras utbildningar så snabbt som möjligt. Inleder en chef ett samtal med en medarbetare om en eventuell befordran måste de hålla dem informerade om alla interna rörlighetsmöjligheter!

Detta verkar naturligtvis logiskt men bedömningen kan påverkas av chefskretsen och sätta förhållandet mellan chef och anställd på spel. Chefer måste hitta rätt i virrvarret för att förhindra att de förlorar medarbetarnas förtroende.

Säkerställ att medarbetarna passar in i företagskulturen

Detta är viktigt att ta hänsyn till vid rekryteringen. Rekryterare måste se till att de nya medarbetarna matchar företagets kultur och värderingar. Därefter är det upp till chefen att se till att medarbetaren fortsätter att passa in i kulturen under hela anställningen. I egenskap av bedömare får inte chefer begränsa sig till att enbart följa upp medarbetarnas målsättningar och resultat. De måste betrakta sina medarbetare som individer. Detta är med all säkerhet chefens svåraste uppgift då den kräver mer subjektivitet. Kultur, värderingar och vision utgör de största motivationsfaktorerna för en anställd. Därför är det oerhört viktigt att du förstår dina medarbetare på djupet för att lyckas genomföra deras kulturella integration i företaget och göra den värdefull.

Kom alltid ihåg din chefsroll men begränsa dig inte

Chefen uppgift består inte enbart av att styra och koordinera sina team. Chefen måste även föregå med gott exempel för sina medarbetare. I slutändan ansvarar de för att teamet ska lyckas och uppnå sina mål. Chefen ska inte bara utvärdera sina medarbetare utan också ge dem stöd under anställningen och vägleda dem till framgång

Chefer och anställda måste samarbeta som grupp och fungera som mentorer för varandra. Chefen har lika mycket att lära sig av sina anställda som tvärtom och måste visa prov på ödmjukhet och acceptera feedback och kritik från sina team.

Det dagliga utbytet av feedback är just det som bygger upp relationen mellan chef och anställd under optimala förhållanden och det är denna relation som utgör grunden för ditt företags framgångar.