Av Christina Brun Petersen, COO, Worksome

Mitt i all diskussion omkring distruption och transformation är det en grundläggande faktor du som HR-anställd måste förhålla dig till: framtidens talanger är frilans. Dom kommer i hög grad att transformera våra anställningsstrukturer.

Inom de nästkommande fem åren kommer de mest innovativa företagen skilja sig från mängden i förmågan att mobilisera, organisera och motivera högkvalificerade frilanstalanger.

I de kreativa branscherna har flexibilitet varit nyckeln till framgång i årtionden, just eftersom det är ekonomiskt fördelaktigt att sätta ihop team som består av kompetens från både fasta medarbetare och frilansare, istället för att låta en konstant medarbetarstab bära hela lasset.

På det sättet injiceras mer agilitet i verksamheten och företaget kan snabbt anpassa sig efter behov. Etablerade företag som har insett värdet i att dra nytta av frilansekonomin kan lära mycket av de kreativa branscherna och den projektbaserade arbetsformen.

Idag tar det normalt cirka 3 månader att rekrytera en heltidsanställd. Lägg sedan på ytterligare 3 månader för onboarding av den nyanställda. Luckan mellan behov och lösning är alltså orimligt stort.

När ett företag använder sig av frilansspecialister kan den anställda snabbare och i bästa fall också excellera i uppgiftslösningen från dag 1, eftersom frilansaren arbetar projektorienterat och har bred erfarenhet från andra projekt.

Teknologin gör det möjligt för digitala frilansplattformar att utmana och röja undan mellanhänder som konsultbolag och vikariepooler. Det skapar en hittills osedd transparans på marknaden. Tillgången till flexibel och högkvalificerad arbetskraft blir därför enklare, snabbare och billigare från dag 1.

Frilanskarriären och den projektbaserade arbetsformen är därför ideal för både företag och talanger. Det är ett hav av möjligheter för företag att lösa sina huvudutmaningar med projektbaserade tillvägagångssätt.

Om HR vill vara säkra på att kunna stötta verksamheten med de viktigaste kompetenserna i framtiden måste det läggas mer fokus på tendensen att fler och fler specialister väljer att förflytta sig från en traditionell heltidsanställning till en frilanskarriär.

Framtidens vinnande företag måste alltså acceptera premissen om att de viktigaste medarbetarna i framtiden är frilansare. Det är själva kärnan i transformations-HR.

Källa: DANSK HR – artiklen är publicerad med godkännande från DANSK HR