”Ingen tar HR-avdelningars arbete på allvar”, var något av det första jag fick höra när jag påbörjade min HR-utbildning. När jag sedan kom ut i arbetslivet och började jobba med HR-medarbetare lärde jag känna många strategiska tänkare som inte togs på allvar trots att de förtjänade det. Samtidigt som det visserligen fanns de som gav HR dåligt rykte fanns det många fler som inte bara hade rätt kunskaper utan även agerade rätt i alla lägen. Men när det väl kom till kritan brydde sig varken VD:n eller andra chefer. HR-avdelningens arbete ignorerades och sen var det bra med det.

“Ingen tar HR-avdelningars arbete på allvar”


De senaste åren har jag rest till flera olika länder för att prata på ett flertal HR-evenemang och då noterat ett intressant problem som berör personer som jobbar med HR. Problemet är inte att de inte kan tänka strategiskt (det kan de) – problemet är att de fortfarande väntar på att ledningen ska 1) bry sig och 2) göra något åt problemet.

Det finns många företag där HR-arbete värdesätts och tas på allvar, men det finns fortfarande många företag där man inte gör det. I dessa fall visar det sig att problemet inte är att HR-personalen inte kan tänka strategiskt utan försöker vara tillmötesgående, följa reglerna och få chefens godkännande för att allt de gör. Det som händer är att en HR-avdelning kan föreslå ett mycket bra initiativ men som aldrig sätts i verket eftersom man väntar på ett godkännande ovanifrån som kanske aldrig kommer.

Våga bryta mot reglerna för HR

Det enda sättet att bryta denna onda cirkel och bli produktivare är att HR-personalen slutar oroa sig för mycket över chefernas inblandning och börjar bryta mot reglerna. I företag där HR-avdelningens arbete tas på allvar innebär det att HR-arbetet kommer att gå snabbare. I företag där HR-avdelningens arbete ignoreras innebär det att personalen äntligen kan få saker och ting gjorda.

När jag talar om att bryta regler uppmuntrar jag inte till lagbrott eller att interna broar ska brännas – jag menar helt enkelt att man inte bör fästa vikt vid byråkratiska policyer utan att man ska prova udda saker och be om förlåtelse snarare är tillåtelse. Sälj-, produktutvecklings- och marknadsföringsteamen gör det här hela tiden och de klarar av att leverera resultat OCH tas på allvar av ledningen. Varför kan inte HR-teamet göra samma sak?

En HR-avdelning som gör skillnad

Ett exempel: Det finns flera s.k. ”arroganta genier” på ditt företag och ledningen är inte intresserad av att göra något åt deras beteende. En HR-avdelning som gör allt enligt reglerna skulle utarbeta en plan, presentera den för ledningen enbart för att få se den sluta sina dagar i soptunnan. HR-medarbetare som bryter mot reglerna skulle däremot kunna identifiera de områden där de kan göra skillnad. De skulle hoppa över godkännandeprocessen och t.ex. inrätta riktlinjer som värdesätter och belönar personer som är kapabla att samarbeta (underliggande påtryckningar kan vara otroligt effektiva) eller bli striktare i bortsorteringen av CV:n som överlämnas till de rekryteringsansvariga (vilket borde göras i vilket fall som helst).

Dessa åtgärder eliminerar inte de arroganta genierna direkt men de leder till en kulturförändring som antingen gör att de otrevliga personerna ändrar sitt beteende eller lämnar företaget. Det som gör dem effektiva är att de är tillräckligt små för att inte leda till några större interna konflikter samtidigt som de är tillräckligt verksamma för att man faktiskt ska kunna börja mäta resultat som sedan kan överlämnas till ledningen.

Tips för att bryta mot reglerna i HR-arbetet

Om du aldrig tidigare har brutit mot regler i ditt HR-arbete kommer här några tips om vad du kan göra:

 1. Sätt alltid ditt arbete i relation till slutresultatet
  Har du någon gång hört talas om säljteam som spenderat alldeles för mycket pengar på representationsmiddagar för att presentera ett prospekt och som sedan har blivit utskällda av ekonomiavdelningen men hyllade av VD:n? Detta händer på grund av att säljteamet har använt sig av middagen för att få igenom en affär även om de har brutit mot reglerna. För att komma undan med skinnet i behåll måste du varje gång se till att dina handlingar leder till ett positivt resultat för företaget (samtidigt som du fortfarande agerar etiskt).
 2. Sluta be om godkännande varje gång
  Det grundläggande problemet är att många HR-medarbetare måste vänta på att ledningen ska ta ställning. HR-avdelningen tar fram förslag med flera olika alternativ som man sedan lämnar över till någon annan att besluta över. Ett effektivare tillvägagångssätt är att identifiera vilken åtgärdsplan som är bäst och börja med att genomföra den. Om planen fungerar kan du presentera resultaten. Om den istället misslyckas kan du bara avsluta projektet och börja om igen. Tro mig när jag säger att i nio fall av tio föredrar ledningen att du helt enkelt bara rapporterar det du har gjort istället för att hela tiden be dem ta beslut om allt.I fall då du absolut måste be om ett godkännande är presentationsmetoden det enda alternativet. Den garanterar att du får din vilja igenom!
 3. Dra nytta av internal branding
  När jag hänvisar till internal branding pratar jag inte om postrar med motiverande budskap. Det jag hänvisar till är internal branding i form av att man delar med sig av framgångar, uppmärksammar bra arbete som andra team har gjort och skapar synlighet för viktiga HR-projekt. Insatser som ger snabba resultat är t.ex. att publicera kvartalsrapporter om HR-resultat, använda sig av nyhetsbrev och interna sociala nätverk för att uppmärksamma individer/team och att bedriva kampanjer för de viktigaste projekten genom mejlutskick, postrar och reklam. Genom att satsa på den här typen av arbete skapar du mer synlighet och förtroende vilket i sin tur leder till att det blir enklare för dig att bryta mot reglerna längre fram.
 4. Välj dina strider
  Interna regler är oundvikliga vilket innebär att du inte kan bryta mot reglerna jämt och ständigt. Var listig och välj ut vilka områden som är viktigast för dig. Andra saker kan också vara viktiga men du kan inte göra allt.

Antingen jobbar du för ett företag som tar HR-arbetet på allvar eller inte. Oavsett vilket finns det inget som säger att du inte kan få fler saker gjorda. Cheferna kommer att bli gladare om du lägger mer tid på att få saker gjorda och mindre tid på att försöka få ett godkännande från dem. Så länge du fokuserar på slutresultatet och kan visa upp resultat kommer du längre än du tror.