Stegen är tunga och blicken livlös. De är kollegan som slår dank vid kaffeautomaten, projektledaren som stirrar själlöst ut genom fönstret. Möt zombiearbetarna: en armé av arbetstagare vars inspiration har tagit slut. 

Det finns fler av dessa ”levande döda” än vad du kan föreställa dig. Enligt en ny studie genomförd av Aon Hewitt bedöms mindre än en fjärdedel av världens arbetstagare vara ”mycket” engagerade i sitt arbete. Endast 39 % uppger sig vara ”måttligt” engagerade. 

Detta innebär att en stor andel av de fem miljoner människor som Aon har undersökt är oengagerade. De av oss som har en ohygglig fantasi ser dem framför oss som levande döda som hemsöker kontorskorridorerna där de en gång levde som uppskattade arbetstagare fulla av liv och fantastiska idéer. 

Vad innebär detta? 

Förutom att det är en mänsklig tragedi i sig att spendera åtta timmar per dag på ett jobb och känna att det är meningslöst smittar det bristande engagemanget av sig på samhället i stort. När bristen på engagemang bland arbetstagarna är stor är personalomsättningen och frånvaron hög och missnöjet bland kunderna lägre enligt företagen. 

Zombiearbetare kostar de amerikanska företagen 550 miljarder dollar årligen enligt Gallup. 

De större ekonomiska följderna av det här är inte svåra att räkna ut: svaghet inom företagssektorn leder till sämre nationellt välstånd vilket i sin tur leder till en sämre levnadsstandard generellt. 

Allt handlar om konkurrenskraft förklarade ekonomen Xavier Sala-I Martinan på World Economic Forum. ”Länder som är konkurrenskraftigare är också produktivare och har därför möjlighet att tillgodose sin befolknings sociala behov. 

I korthet: engagemang leder till produktivitet vilket i sin tur leder till välstånd och rättvisare och nöjdare samhällen. 

Vad är det då som undergräver arbetstagarnas engagemang? 

En av de globala trenderna är till synes den ökade oron på grund av förändringarna i jobben och den ökade användningen av maskiner. Så här sa Ken Oehler från Aon Hewitt till HR Drive: ”I samband med att tekniken utvecklas snabbt och hotar anställningstryggheten minskar engagemanget hos arbetstagarna allt mer och detta är en trend vi kommer att fortsätta att få se.” 

Det finns även andra förändringar som är lika skrämmande: reseförbud och andra migrationsbegränsningar skapar osäkerhet då näringslivet förbereder sig för att kunna möta förändringarna i sina kandidatpooler och arbetstagarna inte kan resa utomlands för att jobba med det de har utbildats för. 

Det finns även en brist på lämpliga utbildningar genom arbetspraktik. Organisationer kämpar med att utbilda, omskola och höja kompetensen hos sina anställda i takt med att rollerna förändras, avtalen förkortas och traditionella CV-meriter blir omoderna. 

Det handlar även det om arbetstagarnas rättigheter – eller snarare den alarmerade bristen på dem. Det är knappast en överraskning att entusiasmen hos arbetstagarna har dämpats i samband med stagnerande lönenivåer och en ökad anställningsotrygghet. Flexibilitet kan komma att ha en ökad betydelse i framtiden men den allmänt rådande uppfattningen är att flexibiliteten inte bör ske på bekostnad av den ekonomiska stabiliteten. 

”Konkurrenskraften försvagas inte om olika nivåer av flexibilitet i arbetet kombineras med ett tillräckligt starkt skydd av arbetstagarnas rättigheter – den förbättras“, säger Alain Dehaze, CEO för Adecco – ett av världens största bemanningsföretag. 

Endast 62 % av det globala mänskliga kapitalet utnyttjas fullt ut 

Det är dock långt från säkert att zombieapokalypsen verkligen kommer att inträffa. Världen föder kanske bara en liten den av sina arbetstagare – endast 62 % har utvecklats till sin fulla potential enligt en färsk rapport om mänskligt kapital – men detta innebär inte att arbetstagarna måste vara olyckliga offer. 

Om du själv känner dig något seg på jobbet finns det flera sätt att lösa detta på genom att hitta ett jobb du trivs med och hålla dig kvar där. Enligt Stephane Kasriel, CEO på Upwork, består tricket i att göra en grundlig bedömning av dig själv. ”Fråga dig själv följande: Efterfrågas mina kunskaper och min kompetens fortfarande? Hur ser framtidsutsikterna ut för dem? Vilka färdigheter kan jag jobba på idag som skulle öka min inkomstpotential kommande år? 

”Gör denna bedömning regelbundet med några års mellanrum. Om halveringstiden för en kompetens är ca fem år vill du förmodligen sträva efter att ligga steget före den värdenedgången. 

Vad kan du lära dig av allt detta? Livslångt lärande är att vara levande. Kom ihåg det så klarar du dig. 

Ursprunglig artikel: https://www.weforum.org/agenda/2017/10/is-your-colleague-a-zombie-worker/