Varje år spår Financial Times | IE Business School vad vi har att vänta inför kommande år. Läs mer om vad vi i konkreta drag kan förvänta oss av 2018, enligt en lång rad professorer från en av världens ledande MBA-skolor.

1. Middle Managers gör comeback

Det har under senaste året varit stort fokus på toppchefers ledarkunskaper, men under 2018 kommer den ofta undervärderade och ibland förbisedda mellanledaren göra comback bli mer värdesätta för sin förmåga att leda medarbetare.

2. Den falska äktheten är död

Man får ibland höra att om man kan låtsas som om man är sig själv utan att någon märker det, så har man nått långt.

Under 2018 kommer många chefer sluta låtsas att vara sig själva. Den falska äktheten kommer förhoppningsvis att ersättas av de klassiska och mer fördelaktiga  ledarskapsstilarna: klar kommunikation, konstruktiv feedback och konfliktlösning.

3. Individuellt lärande för karriärutveckling

Erfarenhetsbaserat, flexibelt, individuellt lärande – och verktygen att föra kunskap vidare i arbetslivet – kommer få en större roll i utvecklings- och utbildningsprogram. Agilitet, disruption och digitalisering känns kanske som gamla, något slitna begrepp, men de kommer stanna kvar på agendan och ingå i ledarutbildningar.

4. Hypen om Generation Z

Under 2018 kommer den så kallade Generation Z – personer födda under 2000-talet – börja ta steget ut på arbetsmarknaden. Forskare och andra experter kommer snart dela med sig av vad de tror att det här kommer innebära, men det kommer knappast medföra någonting nytt som inte har blivit sagt om Generation X och Y när de var nya på arbetsmarknaden.

5. Interaktivt lärande

Det kommer fortfarande finnas en viss skeptisk inställning till artificiell intelligens, men AI och interaktivt lärande kommer ge ledare nya verktyg för att leda sina företag ännu bättre under 2018. Den artificiella intelligensens heliga graal är en stragisk överblick som ger bättre insyn i kundbehov, bättre produkterbjudanden, förbättrade arbetsprocesser och ledarkompetenser – allt samlat kommer ge företag konkurrensfördelar.

Källa: DANSK HR

Fördjupa dig i årets HR-trender och ladda ner vår senaste e-bok, där du kan läsa mer om vilka HR-trender Talentoft förutspår för 2018!

 

Ladda ner

E-bok: From HR to HeRo: What superheroes can teach us about HR trends in 2018

[på engelska]