Alla kan bli chef, men att vara ledare är något helt annat. Chefer berättar för folk vad de ska göra. En ledare inspirerar och motiverar människor att överträffa sig själva.

Undersökningar har visat att 80 % av de medarbetare som inte var nöjda med sina chefer även var oengagerade på sina arbetsplatser. Detta bekräftar att dåligt ledarskap är ett brett problem och som skulle kunna förklara varför din personal underpresterar.

Tack och lov finns det en förändring du kan göra som kan ändra din personals arbetssätt, engagemang och prestationer: gör dina chefer till ledare.

Ledare uppmuntrar sin personal att ta egna initiativ. De motiverar sina anställda att finna nya intuitiva sätt att förbättra företagets processer och vet hur de ska göra för att få ut så mycket som möjligt av sin arbetskraft. Ledare strävar alltid efter att arbeta produktivt och ge sin personal utrymme för kreativ frihet så att de kan tänka utanför ramarna.

Chefer å andra sidan utövar chefskap. De ser till att medarbetarna håller sig inom sina deadlines och ger inga utrymmen för misstag. De håller sig till konsekventa arbetsuppgifter utan utrymme för några alternativa metoder även om det finns flexiblare arbetssätt som kan leda till samma resultat, fast snabbare.

Med andra ord leder dåliga chefer till problem och ledare leder till resultat.

Här är sju strategier du och dina kollegor kan använda er av för att omvandlas från chefer till ledare:

1. Be alltid efter feedback

Det första steget mot att bli en ledare i din chefsroll är att uppmuntra och vara öppen för feedback. Slut dig inte varje gång du får konstruktiv kritik. Kommunicera istället regelbundet och gör arbetsplatsen till en miljö öppen för diskussioner.

Enligt en färsk undersökning uppger 69 % av cheferna att de känner sig obekväma när de kommunicerar med sin personal. Detta innebär inte bara att det finns en risk att betydelsefull information och viktiga deadlines missas utan även att det finns risk för att det cementerar en begränsad kommunikationskultur inom företaget.

Genom att ge ditt team möjlighet att diskutera ståndpunkter, utmaningar och förbättringsmöjligheter visar att du lyssnar på dem. Detta kan du göra genom att göra en undersökning bland medarbetarna och därmed få bollen i rullning. Genom att ställa smarta frågor till dina anställda kan du uppmuntra dem att ge feedback, särskilt om du ställer frågor som t.ex. ”Vad kan jag göra för att du ska känna dig mer tillfredsställd din arbetsroll?” eller ”Om du var VD för företaget, vad skulle du då ändra på?”.

En viktig egenskap hos en ledare är att vara öppen för andra människors idéer. Uppmuntra därför alltid din personal att ge feedback på allt som har med arbetet att göra. Använd dig av deras feedback för att göra din HR-strategi ännu bättre!

2. Ge dina medarbetare frihet

Ledare är angelägna om att effektivisera processer och ge sina medarbetare förtroende att prova nya saker. Detta är dock endast möjligt om medarbetarna är ärliga.

Ärlighet uppskattas hos ledare och är en viktig egenskap hos en anställd.

Genom att ge de anställda frihet kan du som ledare hjälpa dem att bli ärligare. Detta kan vara något så enkelt som att låta dem skriva nästa veckas företagspitch eller ge dem flexibla arbetstider så att de kan arbeta när de är som mest produktiva.

När de väl har implementerat sin nya frihetsbaserade aktivitet bör du hålla utvecklingssamtal om deras prestationer för att diskutera resultatet. På så sätt kan du säkerställa att deras aktiviteter bidrar till både ditt företag och dem själva som individer.

Gör detta regelbundet med dig själv också. Berätta för dina anställda om dina spännande planer att prova på det här arbetssättet och berätta om resultaten för dem, oavsett om de är positiva eller negativa.

Som vi alla vet görs det misstag ibland och våra experiment går inte alltid som planerat. Föregå i alla fall med gott exempel och visa dem att det inte är så farligt om det går fel. Det är ärligheten som värderas i den här situationen, inte bara framgångarna!

3. Låt folk göra det de är bra på

Även om vi gärna vill tro att vi är bra på allt bör vi erkänna för oss själva att vår kompetens skiljer sig enormt mycket från våra kollegors. Det är en helt normal situation att jobba i, men ledare borde dra nytta av denna mångfald när de delegerar arbetsuppgifter.

Ge ditt team arbetsuppgifter som de är duktiga på och känner sig trygga med – inte bara de arbetsuppgifter du själv inte vill göra. Kom ihåg att chefer delegerar arbetsuppgifter de själva inte vill göra – ledare delegerar arbete som får folk att utvecklas.

Notera vilka typer av projekt som utmanar dina anställda och vilka som får dem att tappa motivationen. När du sedan ska delegera ett nytt projekt kan du göra det utifrån dina observationer.

Genom att delegera arbetsuppgifter till medarbetarna som utgår från vad de är bra på och vad de föredrar att göra kommer de att känna sig mer uppskattade. De kommer att se dig som att du ”är på deras sida”, inte att du är en överordnad chef.

4. Detaljstyr inte

Ordet ”micro-manage” (detaljstyra) kommer från ordet ”manager” (chef). Undvik detta ord och bli istället en ledare i din chefsroll och skapa en rolig arbetsmiljö som gör dina anställda glada när de börjar sin arbetsdag.

Kom ihåg att en ledare inte behöver känna till varenda liten arbetsuppgift dina anställda gör, utan bara känna till slutresultatet. Ge personalen tillräckligt med utrymme att slutföra sina arbetsuppgifter och diskutera med dem regelbundet hur långt de har kommit.

Får dina anställda mer frihet kommer de inte bara att känna sig mindre detaljstyrda utan även att de har utrymme att prova nya saker och sedan rapportera slutresultatet till dig på egen hand.

5. Ge arbetet mening

Visste du att ledare som främjar en känsla av mening i företaget har effektivare medarbetare? Din roll som inspiratör på arbetsplatsen visar dina anställda att deras arbete, åsikter och idéer betyder något för företaget.

Låt oss ta ett exempel där dina anställda arbetar hårt för att bli färdiga med ett projekt innan deadline. Istället för att driva dem till bristningsgränsen och göra dem utmattade bör du berätta för dem att projektet kommer att leda till en intäkt på 250 000 dollar för företaget. Förklara att denna extra intäkt kommer att hjälpa organisationen att kunna erbjuda bättre sjukförsäkringsförmåner eller att vinsten kommer att leda till en vinstdelning i slutet på skatteåret.

Oavsett vilken förklaring du använder dig av måste du se till att den är sann! Kom ihåg att ledare är ärliga så lova aldrig något du inte kan hålla.

6. Fokusera på att utveckla dina medarbetare

En ledares ultimata mål är att se sina anställda växa och prestera bra. Om medarbetarna blir riktigt duktiga på ett område inom sina roller, kan du i så fall anpassa deras dagliga arbetsuppgifter efter detta?

Detta kan komma att kräva att deras arbetsupplägg ändras. Det kan vara så enkelt som att du byter arbetsuppgifter mellan två medarbetare.

Överväg om du ska boka in ett HR-möte om du upptäcker att en medarbetare har en möjlighet att bli riktigt duktig på ett område om du ändrar på hans eller hennes roll. Ditt mål som ledare är att hjälpa dina anställda att växa och utvecklas – även om det innebär att de måste lämna ditt team.

7. Ta ansvar

Risktagande kan alltid innebära misslyckanden. Detta är en del av livet (och att vara en framgångsrik ledare!), men du bör använda dig av denna lärdom för att visa dina anställda att de bör ta ansvar för både det som är bra och det som är dåligt.

Föregå med gott exempel inför dina anställda. Om du provar något som visar sig inte fungera – ta ditt ansvar! Genom att erkänna dina misstag eller misslyckanden kan du urskilja ett mönster som hjälper dig att snabbt identifiera områden där det finns utrymme för förbättringar och gör att folk kan känna sig trygga när de provar nya saker.

Att ta ansvar kan också göra att du i större utsträckning kan relatera till ditt team vilket kan ge fördelar på lång sikt. Om personalen känner större tillhörighet med dig öppnas dörrar för diskussioner och förbättringar.

Oavsett vilken bransch du jobbar inom bör ledarskapet alltid utmärka sig. Fundera ut nya sätt som ger dina anställda utrymme att utnyttja sin kreativitet och sträva efter att skapa en bättre och trevligare arbetsplats.

Behåller du ditt fokus och inte låter ledarskapet ta över din faktiska roll kommer du förmodligen att snabbt märka av ett plötsligt uppsving i dina anställdas tillfredsställelse och en snabb minskning i personalomsättningen!