Att öka tillfredsställelsen hos medarbetarna är troligtvis målet i vilken HR-strategi som helst. Detta kan trots allt bidra till att personalomsättningen blir lägre, organisationens vinst ökar och att medarbetarnas produktivitet till och med ökar med så mycket som 6,6 %.

Oavsett om HR-avdelningen har en stor budget eller inte är företagskulturen något du kan forma och styra – och påverkar i stor utsträckning hur nöjda dina anställda är.

Företagskultur definieras som en organisations personlighet. Den visar hur ett företag väljer att presentera sig, värdena det tror på och de moraliska principerna det står för.

Företagskulturen uppkommer vare sig du har skapat den avsiktligt eller inte. Personalen skapar sina egna arbetssätt och ger din organisation ett rykte och en kultur.  Organisationer som bidrar till sin företagskultur hjälper dock företaget att röra sig i en mer målmedveten riktning eftersom de är medvetna om det som byggs upp.

I den här vägledningen delar vi med oss av de viktigaste byggstenarna i en stark företagskultur. Byggstenarna ger dig möjlighet att bygga upp en strategi som ger ditt varumärke ett gott rykte och utveckla kärnvärden som får med dina medarbetarna på tåget.

 1. Definiera dina kärnvärden och se till att du lever som du lär

  Alla företag har värden. Värdena är grundläggande moraliska principer som du förväntar att dina anställda ska ha och alltid leva upp till när de är på arbetet.

  Företagets HR-avdelning måste ta sig tid för att identifiera vilka grundläggande värden som redan finns inom organisationen.  Detta kommer sedan att utgöra grunden för din företagskultur och hjälpa dig att känna igen vilka uppträdanden du vill se (och inte se) på arbetsplatsen.

  En del redan existerande värden kan t.ex. omfatta:

  – Att man berömmer kollegor som har gjort ett bra arbete
  – Att man tar ansvar för sina handlingar
  – Att man försöker förena lönsamhet med allmän nyttighet

 1. När du väl har en lista över värden ska du behandla dem som om de vore ditt företags tio (eller flera!) budord. För in dem i medarbetarnas dagliga arbete genom att hålla ett introduktionsmöte där du understryker hur viktiga de är och spara filen elektroniskt i en mapp som delas av alla  i det interna systemet.För att stärka företagskulturen bör du se till att dina medarbetare lever upp till värdena du har definierat. Du kan t.ex. berömma gott uppförande eller införa kulturframsteg som punkt i det årliga utvecklingssamtalet med medarbetarna för att uppmuntra dem.

  Oavsett vad du väljer att göra bör du komma ihåg att kärnvärdena är viktiga för en stark företagskultur, men att de bara fungerar om de anställda följer dem.

 2. Definera ditt företags syfte

  Antagligen känner du ditt företag bättre än någon annan. Men kan du säga detsamma om dina kollegor eller anställda som arbetar på en annan avdelning?

  För att definiera organisationens syfte kan man använda sig av verksamhetsmål. Dessa dokument har dock en tendens att samla damm i en dator och aldrig mer användas igen efter att de en gång har skapats.

  Istället för att röra sig i den här riktningen bör du följa Simon Sineks koncept bakom Start With Why. Ge ditt företag ett verkligt syfte som får dig att vilja stiga upp på morgonen och främja en företagskultur som helt och hållet kretsar kring detta syfte.

  Warby Parker, som är ett av de första företagen som verkligen har gått in för att kunna erbjuda glasögon och linser till överkompliga priser, har tagit fram ett stabilt syfte som har hjälpt dem att bli framgångsrika på detaljhandelsmarknaden. Företaget integrerade socialt ansvar i sitt syfte vilket bidrog till att ge företaget en stabil och betydelsefull mening.

  Genom att förklara företagets värdegrunder hjälper du medarbetarna att arbeta för varumärket. Nytillkomna medarbetare kommer snabbt att anpassa sig till ditt företag och verksamhetsmålet kan även användas för marknadsföring av varumärket.

 3. Lita på dina medarbetare

  Företagskultur är ett arbetssätt som passar alla anställda och ger en positiv bild av företaget. Det bästa sättet att bygga upp en bra företagskultur är genom förtroende och kommunikation eftersom du inte kan förvänta dig att personalen ska hålla sig till strikta arbetssätt om de inte har något att säga till om.

  Kom ihåg att medarbetarna blir nöjda med sina roller om de känner att de har frihet att arbeta på ett sätt som passar dem. Ge medarbetarna ansvar och uppmuntra till öppen kommunikation. Anställda känner att du har ett högre förtroende för dem om de tilldelas ansvar och alla på avdelningen kommer att ha ett bättre och ärligt arbetsförhållande.

  Detta förtroende hjälper även medarbetarna att känna att de är en del av teamet, särskilt inom företag där ansvar och ärlighet är viktiga värden!

 4. Ge rätt belöningar

  Kommer du ihåg att vi tidigare diskuterade att anställda som känner sig mycket tillfredsställda på sitt arbete också bidrar med fördelar till sitt företag? Ett effektivt sätt att öka tillfredsställelsen är att uppskatta dem för deras hårda arbete och belöna dem.

  Detta behöver inte vara kostsamt. Du skulle kunna ta med dig fika en fredag, ge dem mer kreativ frihet i tjänsten eller helt enkelt bara säga ”bra jobbat!” till dem för att de har jobbat på ett sätt som motsvarar dina värden perfekt. Har du en större budget att röra dig med kan dessa belöningar bestå i teambuilding-aktiviteter för att ge medarbetarna en chans att lära känna varandra.

  Företag belönar prestationer hela tiden, men det enda som bör belönas är aktiviteter som är grundläggande för din företagskultur. Detta kan t.ex. innebära att en högpresterande medarbetare som har en dålig attityd (ofta kallad ”arroganta genier”) inte belönas om de, även om de presterar bra, motarbetar de grundläggande värdena. Detta gör att du inte uppmuntrar till dåligt uppförande och visar för andra medarbetare hur viktig kulturen är.

  Oavsett vilken metod som passar personalen i din organisation förbättras en företagskultur genom att gott uppförande uppmuntras och stöds. Om de anställda kommer bra överens med sina kollegor och är nöjdare med sina roller kommer du automatiskt att utveckla en rolig kultur som medarbetarna trivs i.

 5. Ha roligt!

  Även om det finns stunder då det krävs professionalism kan relationer med medarbetarna som är enbart yrkesrelaterade få dem att känna sig alienerade och du riskerar att förlora din företagskultur. Oavsett om det handlar om en bank eller en advokatbyrå finns det alltid möjlighet att bryta sig loss från det arbetsrelaterade och ha lite kul!

  Detta kan du göra genom att bli vän med dina anställda och därmed stärka företagskulturen. Prata om vad ni gjorde i helgen och ställ frågor om deras familjer. Du kan också anordna evenemang på kontoret som t.ex. en tävling i vem som har den bästa Halloween-utklädseln för att stärka de personliga relationerna och ge medarbetarna lite tid för att ha kul på sin arbetsplats.

  Tänk på den roliga företagskulturen som Twitter har skapat. Deras hustaksmöten, teaminriktade arbetsmiljö och trevliga medarbetare gör företaget till en bra arbetsplats – och ger en bra bild utåt!

 6. Var konsekvent

  Det är inte ovanligt att strategier som implementeras på en arbetsplats sedan försvinner på bara några månader. Det kan finnas hundratals anledningar till detta, men kom ihåg att du måste vara konsekvent för att kunna skapa en stark företagskultur.

  Anordna regelbundna evenemang, möten och se alltid till att dina medarbetare känner sig uppskattade. Detta hjälper dem att vänja sig vid kulturen och stärker den och hjälper den att få en mer framträdande roll på arbetsplatsen.

  Om chefer uppmärksammar att en del medarbetares prestationer är något utöver det vanliga och bidrar till att få hjulen att snurra för din nya strategi bör du berömma dem och ge dem ändamålsenliga belöningar. Om personalen däremot inte anpassar sig så bra till den nya kulturen och ägnar sig åt aktiviteter som inte överensstämmer med dina värden bör du understryka att denna typ av uppträdande inte är tillåtet.

  Ledare måste hela tiden fortsätta att bygga på företagets kultur och vara konsekvent i sina handlingar. Detta är det bästa sättet att se till att personalen känner sig bekväma med det nya arbetssättet.

När du väl har ett stabilt verksamhetsmål, stabila företagsvärderingar och ett team av medarbetare som stödjer din nya HR-strategi kan du förvänta dig att se märkbara resultat i din företagskultur.

Personalen kommer att bli gladare, du kommer att bli framgångsrik på jobbet och toppledare kommer att vara nöjda med varumärket de bygger upp.