Nu we in het begin staan van een nieuw jaar houden bedrijven zich bezig met het opstellen van nieuwe HMC-strategieƫn (Human Capital Management) voor 2020. Bedrijven optimaliseren bestaande processen, maar zijn ook op zoek naar innovatieve oplossingen die helpen personeel te laten doorgroeien en die hun organisatie concurrerender maken. Veranderingen binnen de ondernemingswereld, zoals economische hervormingen, personeelsverloop en technologische ontwikkelingen, zorgen voor een bepaalde mate van efficiƫntie maar ook voor specifieke uitdagingen. Daarom is het belangrijk voor organisaties om op het gebied van HR-trends de concurrentie voor te blijven. En een van deze trends staat bekend als de skills gap.

Wat is de skills gap?

De skills gap is een slechte afstemming van de vaardigheden die medewerkers beheersen en de vaardigheden die nodig zijn om hun werk te doen. Er kan een tekort aan vaardigheden zijn in zowel hard skills (coderen, gebruik van specifieke softwarepakketten, talen, wiskunde en schrijven) en soft skills (empathie, teamwork, communicatie, leiderschap).

Hoewel hard skills relatief eenvoudig aangeleerd kunnen worden, vergt dit wel oefening en tijd. Soft skills zijn een nog grotere uitdaging, aangezien ze minder tastbaar en moeilijk aan te leren zijn. Door de skills gap hebben veel organisaties moeite om zowel gekwalificeerd personeel te vinden als de juiste nieuwe vaardigheden te ontwikkelen bij bestaand personeel.

Hoe groot is het probleem eigenlijk?

Er is geen twijfel over mogelijk dat er een skills gap bestaat op een macro-economisch niveau. Recente statistieken tonen aan dat 1 op de 3 medewerkers in OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) niet beschikt over alle kwalificaties die nodig zijn voor zijn/haar huidige functie. Volgens de EUROCHAMBRES economische enquĆŖte 2019 is een tekort aan gekwalificeerde personeelskandidaten een van de grootste zorgen voor Europese bedrijven.

Om het hoofd te bieden aan dit tekort kiezen veel werknemers ervoor om, waar mogelijk, hun eigen medewerkers te trainen in plaats ze extern aan te werven. 77% van de ondervraagden van het 2019 Global Human Capital Trends-rapport van Deloitte gaf zelfs aan dat ze ‘sterk’ of ‘matig’ geneigd waren om eerder huidig personeel te trainen dan nieuwe mensen aan te nemen.

Het doorvoeren van een doeltreffend intern opleidingsprogramma is echter verre van eenvoudig. Hoewel 84% van de ondervraagden voor het eerder genoemde rapport vertelden dat ze meer gingen investeren in omscholingsprogramma’s, gaf slechts 1 op de 9 ondervraagden aan dat hun bedrijf een ‘uitstekende’ leercultuur kent.

Kunstmatige intelligentie en de speciale rol van soft skills

Hoewel er veel vraag is naar hard skills (zoals digitale vaardigheden), zijn werkgevers ook steeds vaker op zoek naar mensen met de juiste soft skills. Enkele van de meest gewilde vaardigheden zijn niet tastbaar, zoals sociale scherpzinnigheid, beoordelings- en beslissingsvermogen, instructies geven en coƶrdineren.

Soft skills worden waarschijnlijk nog belangrijker in de komende jaren. Dit komt door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Door nieuwe technologische ontwikkelingen worden banen waar veel mechanische en repetitieve werkzaamheden aan te pas komen waarschijnlijk geautomatiseerd, terwijl er juist meer banen zullen ontstaan waarvoor complexe ‘menselijke’ vaardigheden vereist zijn, zoals communicatie, vaardigheden en subjectieve besluitvaardigheid. Daarom is het uitermate belangrijk om het tekort aan soft skills onder werknemers aan te pakken.

De kunst om teams te creƫren op basis van soft skills

Voordat organisaties soft skills kunnen ontwikkelen bij hun medewerkers, moeten ze eerst een goed inzicht krijgen in de sterke punten en de verbeterpunten van alle mensen binnen het hele bedrijf.

Inzicht in de soft skills van medewerkers is in het bijzonder belangrijk omdat werkgevers met deze kennis sterke teams kunnen samenstellen. Samenwerking binnen teams is de sleutel tot goede bedrijfsresultaten: een enquĆŖte uitgevoerd door Fierce toonde aan dat 86% van de ondervraagden gemiste zakelijke kansen toewijst aan een gebrek aan samenwerking, en dat meer dan 97% gelooft dat als er geen goede afstemming is binnen een team, dit directe invloed heeft op het resultaat van elke taak die dat team uitvoert.

Sterke teams hebben niet alleen een gunstig effect op de prestaties, maar houden medewerkers ook betrokken bij hun werk. Uit een studie van Gusto bleek dat ‘werken binnen een geweldig team’ de belangrijkste reden is voor medewerkers om bij dat bedrijf te blijven werken. Dat gezegd hebbende, is het vormen van sterke teams nog helemaal niet zo eenvoudig.

Een doeltreffend programma voor vaardighedenontwikkeling opstellen

Organisaties die graag sterke teams willen creƫren, betere prestaties willen behalen en hun werknemers op de veranderende arbeidsmarkt willen voorbereiden, moeten overwegen om een programma voor vaardighedenontwikkeling door te voeren.

Een dergelijk programma heeft meerdere voordelen. Het zorgt niet alleen voor het voor de hand liggende resultaat (verbeteren van de hard en soft skills van werknemers), maar het motiveert werknemers ook. Nu medewerkers ‘loopbaanontwikkelingsmogelijkheden benoemen als de tweede belangrijkste drijfveer achter betrokkenheid, geven bedrijven door een vaardighedenontwikkelingsprogramma te bieden aan dat ze het belangrijk vinden bij te dragen aan de groei van hun medewerkers.

Alles bij elkaar, is begin 2020 een goed moment om de HR-aanpak aan te passen en zo het hoofd te bieden aan de skills gap. De steeds grotere invloed van geautomatiseerd leren heeft als gevolg dat het nu belangrijker is dan ooit te voren om de kloof te overbruggen.

Het in kaart brengen van reeds aanwezige soft skills bij werknemers, vaststellen van groei- en ontwikkelingsmogelijkheden en opstellen van een effectief leerprogramma zijn de essentiƫle prioriteiten voor HRM-teams.

Meer lezen over deze trend? Download het Ebook: “Soft Skills ontwikkelen in het tijdperk van AI”.

Ebook
e-learning

Ontdek de bouwstenen van e-learning in ons e-book!

Downloaden