Het aantal handleidingen van allerlei aard op youtube, dailymotion of nog andere websites zoals commentcamarche.net is niet meer bij te houden. Velen van ons die momenteel behoefte hebben aan een of andere opleiding, zowel professioneel al s uit interessegaan automatisch op zoek op het internet. Opleidingsdiensten worden hier geconfronteerd met hun belangrijkste concurrent: het internet. Op het internet kan inderdaad alles snel worden gevonden, hoewel de kwaliteit niet altijd zeker is; een opleiding vragen binnen het eigen bedrijf kan daarentegen lang duren en heel wat moeite kosten.  Heeft de opleidingswereld zich aangepast aan het spontane internetgebruik?

Wat goed is op het internet is ook goed voor uw opleiding?

De cursist die op het internet op zoek gaat naar informatie, neemt zijn lot in eigen handen. Hij surft naar verschillende websites op zoek naar de beste en meest uitgebreide informatie. Hij kan kiezen uit verschillende formats: video, computeranimatie, beelden, tekst, enz. Die zijn dynamisch, actueel en aangenaam om te lezen of te bekijken. De verschillende op het internet beschikbare formats dragen bij aan de dialoog en leiden tot ingewortelde gebruiken. Fora zijn plaatsen waar informatie wordt gedeeld en de problemen waar cursisten mee worstelen worden aangekaart en andere deelnemers mogelijke oplossingen aanreiken.  Hier wordt van gedachten gewisseld, staat de cursist niet alleen en kan hij zijn steentje bijdragen door zijn kennis met de anderen te delen. Elke deelnemer voelt zich hierdoor meer bij de zaak betrokken.

Opleiden of opgeleid worden, het is altijd en vooral een uitwisseling van gedachten en kennis met collega’s en docenten. Daaruit is social learning ontstaan. Een mooi voorbeeld van een op het internet ingeburgerd gebruik dat door de opleidingssector is overgenomen In de huidige opleidingstools zoals de LMS-platformen zijn fora waarin de verschillende cursisten die aan een opleiding deelnemen, met elkaar van gedachten kunnen wisselen, een bepaalde opleiding aanraden en zelfs de eventuele zwak uiteengezette punten van sommige opleidingen toelichten.  Ook de docenten hebben toegang tot deze zones waar zij met hun cursisten in dialoog kunnen treden.

Moeten bedrijven gebruik maken van het internet om in hun opleidingsbehoeften te voorzien?

Een bedrijf kan zijn opleiding onmogelijk voor 100% baseren fora, wiki, spontaan internetgebruik, etc. . Opleidingsdiensten moeten de opleidingsbehoeften van de medewerkers kennen, zij moeten de beroepstrajecten en de na te leven procedures beheren. Het komt er dus op aan een opleidingssysteem te vinden dat spoort met de dagelijkse internetgewoonten van de cursisten waarbij tevens de opleidingsprocedures kunnen worden gecontroleerd. De bedrijven moeten over een tool kunnen beschikken die hen in staat stelt gemeenschappelijke strategieën te koppelen aan een meer gestructureerde pedagogische aanpak die beantwoordt aan de vooropgestelde pedagogische behoeften.

Elk jaar opnieuw zien we een pedagogische innovatie opduiken, die vaak het resultaat is van internetgewoonten, en die bedrijven aanzet om een volslagen nieuwe weg in te slaan die hun opleidingsaanpak op zijn kop zet. De bedrijven staan hier niet voor te springen en zijn weinig geneigd om hun wijze van kennisoverdracht constant te moeten veranderen. Naast de serious games, MOOC’s en rapid learning kan een fundamentele overstap hen voorgoed verlossen van het spookbeeld van continue pedagogische veranderingen: digitalisering van de opleidingen.

Meer inlichtingen over digitalisering van opleidingen vindt u in een van onze vorige artikelen, dat u hier kunt lezen:

Wat zijn de voordelen van digital learning

Optimaliseer de performance van uw opleidingsdienst

De voordelen van digitaal leren wat zijn de voordelen van digital learning waarom overstappen naar digital learning

Ebook
e-learning

Ontdek de bouwstenen van e-learning in ons e-book!

Downloaden