In ons vorige blog kon je uitgebreid lezen over het belang van feedback gedurende het hele jaar. Als je daarmee aan de slag gaat, ben je op weg naar Engagement 2.0. Als je tijd hebt je beoordelingscyclus verder te analyseren, kun je de manier waarop deze feedback wordt gegeven  verder onder de loep nemen. Want vaak bestaat de feedback nog uit puur bijsturen en corrigeren. Maar denken de managers in jouw organisatie er wel eens aan complimenten te geven? Dat levert meer op dan je denkt!

Productiviteit stijgt bij meer complimenten

Uit onderzoek van gedragseconoom Dan Ariely blijkt, dat het geven van positieve feedback motiverender werkt dan een extra financiële beloning. Een compliment geeft een gevoel van erkenning en heeft invloed op het werknemersgeluk. Dat kunnen we meten: op afdelingen waar werknemers regelmatig complimentjes krijgen, gaat de productiviteit met zeker 5 tot 7 procent omhoog, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Erasmus Universiteit. En dat is niet zo gek; als je focust op successen, gaan mensen vaker dingen zien die goed gaan. En zo motiveer je werknemers tot steeds betere prestaties.  Toch weten veel managers niet, hoe je complimenten geeft. Daarom in dit blog vier tips voor het geven van complimenten op de werkvloer.

Tip 1: wees persoonlijk!

Of je je compliment nu uitspreekt of schrijft, ga altijd uit van de ‘ik-vorm’. Daarmee benadruk je je eigen betrokkenheid en mening. Geef je werknemer liefst persoonlijk een compliment, ook al maakt je collega deel uit van een projectteam. Want een compliment aan een team is goed bedoeld, maar komt bij niemand écht persoonlijk aan. En verder: praat niet alleen over het resultaat, maar ook over de persoon zelf. Wat waardeer je nu juist in hem of haar?

Tip 2: wees oprecht!

Dat lijkt een open deur, maar het komt toch vaak voor dat een compliment tactisch wordt ingezet om een bepaald doel te bereiken. En dat werkt averechts. Je complimenten moeten dus écht voortkomen uit waardering. Daarvoor is  oprechte aandacht en betrokkenheid nodig. Je compliment landt verder extra goed als je specifiek bent. Laat duidelijk merken  waarom je iets waardeert én laat je  gevoel  spreken..

Tip 3: stem je compliment af op de ontvanger van je positieve pluim!

De ene persoon vindt het prettig in de belangstelling te staan en fleurt op van een compliment, de ander weet zich niet goed raad. Let dus goed op in welke setting je het schouderklopje geeft. Heb je bijvoorbeeld met een bedeesder persoon te maken? Geef de welverdiende pluim dan liever onder vier ogen.

Tip 4: bewaak de balans van het aantal complimenten dat je uitdeelt goed.

Geef je er teveel weg? Dan wordt de complimentenstroom snel opgevat als gevlei. Denk maar eens aan het uitdelen van awards, bijvoorbeeld die voor medewerker van het jaar. Als dat een succesvol concept is kun je denken: waarom doen we dat niet vaker? Maar als je zo’n prijs te vaak uitdeelt, is de kans groot dat mensen er niet meer in geloven en dan verliest het zijn waarde.

Motiveer je talenten positief

Wil je meer lezen over het belang van het een positieve cultuur in je organisatie en het verbeteren van de Employee Experience? Download dan gratis het e-book ‘Improving the Employee Experience’ voor meer tips en uitleg.

Ebook
Ebook-Manufacturing

[E-book] Talentmanagement in de Industriële sector

Downloaden