In deze drukke periode met eindejaarsgesprekken en salarisrondes, is het traditioneel gezien ook weer tijd voor terugblikken en vooruitkijken. Want is het niet zinvol in alle hectiek ook even stil te staan en je af te vragen wat je HR-speerpunten voor het nieuwe jaar zijn? Omdat we HR-managers graag helpen met prioriteiten stellen hebben we met Berenschot samengewerkt aan het jaarlijkse onderzoek HR Trends 2019, in opdracht van Performa. Ruim 900 Nederlandse HR- professionals leverden input aan de hand van vragen als:

  • Welke beleidsthema’s spelen er momenteel?
  • Hoe ervaart HR de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?
  • Hoe gaan HR-specialisten om met ontwikkelingen als Employer Branding en Employee Experience?
  • Hoe is het gesteld met de automatiseringsgraad van HR?
  • Is HR klaar voor een nieuwe beoordelingssystematiek?

Verschillen in trends verleden

Privacy & Databeveiliging: dat was de topprioriteit van HR-managers eind vorig jaar. We kunnen rustig de conclusie trekken dat dit zo’n sterke focus had door de invoering van de AVG-richtlijnen. Nu organisaties hieraan (proberen te) voldoen, zakt het thema in de nieuwe ranglijst HR Trends naar een 15e plaats. Er zijn ook issues die door de jaren heen in ranking blijven stijgen. Duurzame Inzetbaarheid bijvoorbeeld, doet dat al sinds 2013. En de voortzetting van de spanning op de arbeidsmarkt is sinds 2016 terug te zien in blijvende forse toename van het belang dat aan Arbeids-marktcommunicatie & Employer Branding wordt toegekend. Sterker nog, in 2019 staat dit thema op de eerste plek en dat is niet zo gek!

Top 5 beleidsthema’s 2019

Het is tenslotte al het derde jaar op rij waarin HR-professionals te kampen hebben met personeelstekorten. Het aantal respondenten dat hiermee momenteel problemen ervaart (71%) is fors hoger dan in 2017 (56%). En die zorgen gaan niet alleen over het aantrekken van externe talenten. Terwijl vorig jaar ruim 50% verwachtte zonder problemen bestaand personeel vast te kunnen houden, heeft eind 2018 nog maar 40% dat vertrouwen, zo zegt Hans van der Spek, directeur kenniscentrum HRM bij Berenschot in het AD. Hoog tijd dus om de focus op Arbeidsmarktcommunicatie & Employer Branding verder te verscherpen.

De overige beleidsthema’s in de Top 5 zijn in volgorde van ranking :

opzetten/bijstellen van Strategische Personeelsplanning
opzetten/bijstellen van Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid
opzetten/bijstellen van Talent Managementbeleid
opzetten/bijstellen van Beoordelings- & Functioneringsgesprekcyclus

Hot: Employee Experience

In de strijd om talent besteden steeds meer bedrijven nadrukkelijk aandacht aan de  ‘Employee Experience’; de totale ervaring van een medewerker binnen een organisatie. Want een goede Employee Experience creëert tevredenheid én betrokkenheid waardoor personeel minder snel vertrekt. Mede door de krappe arbeidsmarkt heeft bijna 60% van de ondervraagden een actief beleid ten aanzien van Employee Experience. Gevraagd naar de veranderingen hierin die men de prioriteit geeft, scoort het bieden van meer flexibiliteit aan medewerkers met 44% het hoogst, gevolgd door meer support/betrokkenheid vanuit het management met 37%. Onboarding, het mechanisme waardoor nieuwe medewerkers de nodige kennis, vaardigheden en gedrag verwerven om insiders te worden binnen de organisatie is ook een populaire antwoord op deze vraag.

Meer weten over HR Trends 2019?

In de rapportage HR Trends 2019 kun je nog veel meer inzichten vinden. Zo worden  de topprioriteiten van HR-beleidsthema’s per sector verder uitgelicht en is er meer te lezen over de andere HR Trends die in de Top 5 staan. Je kunt het rapport hier gratis downloaden.

Ebook
employee experience

[E-book] Verbeter je employee experience en behoud je talenten

Downloaden