Hoe kun je zorgen dat individualisme, frustratie, conflicten en hiërarchische autoriteit je dreamteam niet in de weg staan?

Makkelijk! Je moet zorgen voor waardevolle, menselijke relaties. Samenwerking, goed luisteren, respect… Het zijn allemaal essentiële dingen waardoor iedereen zich beter voelt.

Een bedrijf kan alle middelen en methodes hebben die nodig zijn om te functioneren, maar uiteindelijk hangen de prestaties en het succes vooral af van mensen: van hen die het werk doen, observeren en met nieuwe ideeën komen.

Als we kijken hoe de maatschappij zich de laatste decennia heeft ontwikkeld en wat de wensen van werknemers tegenwoordig zijn, is het duidelijk dat de behoefte aan vrijheid, erkenning, persoonlijke verwezenlijking, en al het andere dat het welzijn op de werkvloer bevordert, een belangrijke rol speelt in de veranderingen binnen de managementpraktijk.

Wat is de sleutel tot succes?

 • Maak gebruik van ieders talent
 • Motiveer medewerkers
 • Herken en bevorder de mensen met grootse ideeën
 • Deel je kennis met anderen
 • Wees dankbaar
 • Neem ieders suggesties in overweging
 • Zie fouten als een kans om te leren
 • Maak van hindernissen kansen
 • Deel je ervaringen
 • Bevorder autonomie op alle niveaus
 • Help iedereen groeien
 • Sta open voor gesprek en luister actief

Kortom: ervaringen delen, scheppen, vernieuwen en elkaar helpen is een bron van energie en efficiëntie.

We zijn allemaal samen aan dit avontuur begonnen en ieder van ons moet bijdragen. We moeten onze vaardigheden ontwikkelen, op zoek gaan naar zingeving in ons werk en een win-win-relatie aangaan.

Erkenning, zelfvertrouwen en eigenwaarde zijn, zoals heel veel andere dingen, onmisbaar voor mensen en het bedrijf!

Zullen we dus samen de uitdaging aangaan en ons eigen dreamteam samenstellen?

“Ervaringen en vaardigheden delen doet de collectieve intelligentie groeien”


Didier Court

Ebook
HR-dashboard

Onderzoeksrapport IDC: De rol van Competentie-gedreven Talentmanagement in een digitale transformatie.

Downloaden