Het hebben van een effectief beloningsbeleid kan meehelpen om veel HR issues op te lossen.


Elk bedrijf heeft een strategisch beloningssysteem voor medewerkers nodig dat in ieder geval deze vier onderdelen behandeld:

  1. compensatie
  2. voordelen
  3. erkenning
  4. waardering

Het probleem met beloningssystemen in veel bedrijven van tegenwoordig is tweeledig: ze missen een of meer van deze elementen (vaak erkenning en/of waardering) en de elementen die wel geadresseerd worden zijn niet goed afgestemd op de andere bedrijfsstrategieƫn.

Performance en gedrag belonen

Een goed systeem zou twee vormen van werknemersactiviteit moeten erkennen en belonen, namelijk performance en gedrag. Performance is het makkelijkst te meten door doelen op te stellen en de uitkomsten te monitoren. Zoals het belonen van top sales medewerkers als ze hun targets hebben gehaald.

Het belonen van specifiek gedrag dat een verschil maakte voor je bedrijf is wat ingewikkelder dan het belonen van performance. Dit kun je oplossen door te vragen: ā€œWaar beloon ik mijn werknemers voor?ā€ en ā€œWat is het gedrag wat ik graag wil zien?ā€. Beloon je je werknemers bijvoorbeeld als ze zo vroeg mogelijk op werk komen en pas laat weer naar huis gaan of voor het aandragen van nieuwe ideeĆ«n om hun werk meer efficiĆ«nt en effectief te kunnen uitvoeren? Met andere woorden: beloon je iemand voor innovatie of voor het aantal uren dat ze aan hun bureau zitten? Er is duidelijk een groot verschil tussen deze twee manieren van belonen.

De eerste stap is natuurlijk om het gedrag te bepalen wat belangrijk is voor het succes van je organisatie. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld inhouden: het verbeteren van de relatie met de klant, het fine-tunen van processen of het helpen van medewerkers om hun management vaardigheden te ontwikkelen.

Compenseren en voordelen bieden

Als bedrijfseigenaren nadenken over een beloningssysteem zetten ze compensatie vaak boven aan de lijst. Daar is niets mis mee, omdat maar weinig mensen bereid zijn om te werken voor niks. Maar de juiste strategie zou ook moeten compenseren aan de hand van de doelen van het bedrijf voor die periode. Je zou wat lange termijn beloningen kunnen instellen voor belangrijke werknemers in je organisatie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van aandelenbezit.

Voordelen zijn een ander soort vorm van beloning die je werknemers zeker zullen waarderen. Bedrijven die geen extra voordelen bieden aan werknemers zullen moeite hebben om talenten te werven en te behouden. Dit is een van de redenen waarom steeds meer bedrijven zich wenden tot professionele werkgeversorganisaties om toegang te krijgen tot een breder scala aan bedrijfsvoordelen.

Must: Erkennen en waarderen

Toch kun je ook niet het belang van erkenning en waardering niet onderschatten. Deze twee elementen worden vaak weinig onder de aandacht gebracht, terwijl dit juist weinig kost en veel oplevert. Werknemers willen graag weten of ze het goed doen, dus het is belangrijk dat je ze dat vertelt.

Erkenning geven betekent dat je iemand complimenteert over behaalde doelstellingen of bepaald gedrag,Ā  ook in het bijzijn van zijn collegaā€™s. Waardering uiten doe je door diegene te bedanken voor zijn werk. Blijk geven van waardering voor je werknemers door uitstekende prestaties te erkennen en het soort gedrag dat je wil aanmoedigen, kunt je het beste doen met eenvoudige uitdrukkingen en verklaringen. Je kunt bijvoorbeeld een persoonlijk berichtje sturen of even langs de werkplek van de medewerker gaan om je waardering kenbaar te maken. Een andere aanpak is om erkenning en waardering te combineren in de vorm van een publieke dankbetuiging voor de medewerkers of het team van de werknemer, met specifieke voorbeelden van wat ze hebben gedaan dat een positieve impact op de organisatie heeft gehad.

Een gericht beloningsbeleid opstellen

Nu je weet wat het inhoudt, is het tijd om je strategische beloningssysteem te herzien. Betreft het compensatie, voordelen, erkenning en waardering? Is het afgestemd op je andere bedrijfsstrategieƫn? Gaat het om het juiste gedrag voor je bedrijf, evenals je prestatiedoelen? Als hier nog niet aan voldoet, wacht dan niet. Het kan het verschil betekenen tussen het succes en falen van je bedrijf.

Bekijk de webinar terug over het beloningsbeleid:

 

Ebook
HR-dashboard

Onderzoeksrapport IDC: De rol van Competentie-gedreven Talentmanagement in een digitale transformatie.

Downloaden