De meeste Learning professionals zullen nu wel bekend zijn met de term MOOC. Maar dan heb je ook nog de COOC en SPOC. Hier leggen we dat nog even haarfijn uit.

Nog meer van die initiaalwoorden hoor ik je al denken. En daar heb je wel gelijk in. Maar die zijn het wel waard om even van dichterbij te worden bekeken. Zijn het de opleidingsmodaliteiten van morgen en bij uitbreiding andere e-learning, blended learning en m-learning-systemen?

Wij zien hier twee ambities. De ene is een marketingambitie die zoveel mogelijk mensen wil bereiken, de andere een HR-ambitie die vooral naar goede opleidingen streeft. Wij ontcijferen voor jou deze opleidingstermen.

MOOC en COOC

Om te beginnen willen wij je eraan herinneren dat een MOOC verwijst naar alle cursussen die via een platform op het internet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Wanneer je een COOC gaat volgen (wat helemaal niets met koken te maken heeft) volg je een cursus op dezelfde wijze als bij een MOOC, met het enige verschil dat de C van Corporate (Bedrijfs-) in de plaats is gekomen van de M van  Massive. Samenwerking en dialoog in realtime die tot dan het voorrecht waren van klassikale opleidingen, behoren nu tot de mogelijkheden. Zij worden op maat gemaakt door en voor het bedrijf en zijn medewerkers.

COOC heeft niks met koken te maken

Wat maakt dat een COOC zo succesvol is?

Bij een goede opleiding moeten inhoud en vorm aantrekkelijk zijn. Bij te veel theorie verzwakt de aandacht snel en snakt iedereen wel naar wat actie. Anderzijds betekent een groter aantal cursisten ook een rijker publiek. De uitwisseling van informatie en de gespreksgroepen van de cursisten vormen de rijkdom van de voor iedereen toegankelijke kennisbestand.  Wij bevinden ons nu in het tijdperk van sociale zelfstudie.

SPOC

Bedrijven beschikken vaak over een grote schat aan interne kennis waarbij de COOC de bedrijven in staat stellen om op grotere schaal gebruik te maken van deze schat. Voor de online opleidingen op kleinere schaal wordt dan weer het acroniem SPOC gebruikt.

Deze vier letters verwijzen niet naar Star Trek maar staan voor Small Private Online Course. Wat de online dimensie betreft zijn zij op dezelfde leest geschoeid als de MOOC’s en  COOC’s. Zij zijn vooral verschillend wat de doelgroep betreft: SPOC’s zijn niet voor iedereen bedoeld en zijn beperkt tot een dertigtal deelnemers. Uit ervaring weten wij dat slechts 14% van de cursisten die zich voor een MOOC hebben ingeschreven, die ook voltooien. Er komen wel massaal veel inschrijvingen maar het aantal opgevers is navenant. De grote schuldige is hier de afwezigheid van enige opvolging. Het alternatief dat hieraan kan verhelpen is de SPOC: minder cursisten voor meer efficiëntie.

SPOC en Spock zijn niet hetzelfde

Daar komt nog bij dat zij uitzicht geven op een diploma. “De SPOC is de nieuwe generatie afstandsonderwijs” kunnen we zowat overal lezen.  Mensen die een SPOC volgen willen een diploma behalen of nieuwe competenties verwerven. De cursist toont er veel meer inzet.

De MOOC’s zijn zeer marketinggericht, zij dragen bij aan de communicatie van de bedrijven om een maximaal aantal mensen te bereiken.

Hoe zit het met e-learning platform?

Heel slim is degene die het verschil tussen een opleiding platform en COOC of SPOC kan geven. Inderdaad, deze laatste zijn namelijk ookgebaseerd op traditionele LMS platformen. Het specifieke aspect ligt in het sociale aspect van de pedagogische aanpak, het besef van de noodzaak van een groot aantal pedagogische middelen  (massification), en soms ook het economische model.

Ebook
e-learning

Ontdek de bouwstenen van e-learning in ons e-book!

Downloaden