Når det handler om træning, både på kort og lang sigt, er det muligt at kombinere performance og karriereforvaltning. Ifølge Pierre de Champsavin (Product Marketing Manager Learning, Talentsoft) hænger det sammen med idéen om ”learning in the flow of life”. Det kræver en centraliseret AI-baseret platform, der kan administrere både træning og talent management.

 

Pierre de Champsavin, Product Marketing Manager Learning @Talentsoft

 

Hvordan kan man i dag støtte medarbejdernes performance- og kompetenceudvikling ved hjælp af træning?

Pierre de Champsavin : Træning handler i dag mere end nogensinde om at støtte teams i at opnå deres faglige mål. Managere har i den kontekst til opgave at sikre både den kollektive og den individuelle udvikling. Træning kan besværliggøres af det komplekse forhold mellem individuelle og kollektive behov. Det skyldes primært en mangel på tilstrækkeligt data og kan også skyldes at managere ikke altid er optaget af forholdet mellem den enkelte medarbejder og hele teamet.

Hvis de træningsansvarlige ofte prioriterer kollektive mål, kan digitale værktøjer hjælpe dem med at inkludere både det individuelle og det kollektive aspekt. Det sikrer man ved at anvende digitale værktøjer, der gør det muligt at tilrettelægge træningen sammen med managere: træningsplaner, resultatopfølgning og justeringer, der skal foretages under træningsforløbet. Digital læring støtter særligt de medarbejdere, der oplever vanskeligheder i deres træning og har en positiv, længerevarende effekt på hele teamets performance.

Man kan forudse den effekt en given træning vil have ved hjælp af metadata, der indsamles under hele læringsforløbet. De forskellige metoder der anvendes, fx et virtuelt klasseværelse, e-learning moduler, MOOC etc. opsamler i høj grad data specifikt fra grupper af kursusdeltagere. Det er derfor nemt for L&D-teams at finde et træningstilbud, der svarer til de operationelle træningsønsker, ud fra de optimerede anbefalinger som den kunstige intelligens giver.

Gør blended-learning det muligt at styrke den menneskelige udvikling i virksomheden, både på kortere og længere sigt?

Pierre de Champsavin : Blended learning er stadig aktuelt! Det har udviklet sig meget, indenfor alle aspekter: læring med fysisk tilstedeværelse, ”live”, asynkron læring, mobile learning, social learning, etc. Effekten i forhold til organisatoriske forandringer har gjort det muligt at gøre læring hurtigere, sjovere og mere effektiv. Det har kickstartet alle medarbejdernes kompetencetilegnelse. Medarbejderne kan og vil derefter have ubegrænset adgang til træning, der er lige ved hånden. De bestemmer derfor selv over deres professionelle udvikling, både på kortere og længere sigt. Det kan også gøre deres arbejde mere meningsfuldt. (87% af erhvervsaktive lønmodtagere mente at arbejde har den mening som man selv tilfører det, ifølge en (fransk) Deloitte og Video-undersøgelse: “sens au travail ou sens interdit”, 2017). For at knytte kompetenceudvikling og personlige karriere- eller mobilitetsmål sammen er man nødt til at skabe og vedligeholde forbindelsen mellem de personlige ambitioner, den nuværende professionelle situation og fremtidige muligheder. Hver enkel lille opgave er betydningsfuld, hvis den tæller med i et større projekt.

En samlet talent-platform, der centraliserer alle HR-data og HR-processer er den eneste måde at opfylde alle disse mange ønsker og behov. Ved at forbinde alle medarbejdernes opgaver med virksomhedens opgaver og ved at krydse mulig mobilitet med tilgængelig træning, giver man den enkelte medarbejder mulighed for at bestemme over egen udvikling i tråd med virksomhedens behov. Det er netop dét, som Talentsofts 2000 kundepartnere oplever på daglig basis.

 

Inden for træningsområdet er der flere akser, kan moderne træning støtte både den kortsigtede operationelle performance og den langsigtet karriereforvaltning og human capital management?

Pierre de Champsavin : Ja, træning kan helt sikkert støtte arbejdsperformancen på kortere sigt og på længere sigt støtte et karriereforløb. Det handler primært om at vælge de rette forløb på det rette tidspunkt. Træningen bør, ifølge mig, have fokus på begge aspekter og ikke gøre operationel performance og karriereforvaltning til hinandens modsætninger. For at gøre det, skal et træningsforløb både fokusere på soft skills og hard skills. Der er tendens til at hard skills hurtigere forældes og påvirker medarbejdernes anvendelighed på arbejdsmarkedet. En professionel karriereudvikling er betinget af det man lærer både indenfor og udenfor virksomheden! Det giver derfor mening at tale om ”Learning in the flow of life”, hvilket betyder en træning der inkluderer læring ”in the flow of work”, den læring man tilegner sig under uddannelser, under kurser, der ikke er arbejdsrelaterede, foruden de pædagogiske kundskaber man ofte tilegner sig under kompetenceudvikling.

Hvorfor mener du at Talent Management Systemer er uundværlige?

Pierre de Champsavin : Det er de i høj grad fordi de samler så mange autoriserede data som muligt og dermed muliggør team-samarbejde, e-mailudvekslinger, mobilitets- og kursusønsker, etc. Den kunstige intelligens kan derefter efterprøve alle tænkelige kombinationer, opdage eller bekræfte tendenser og derefter foreslå muligheder, som man ikke selv havde tænkt på. Men i modsætning til en platform som Netflix eller Amazon som foreslår produkter der er knyttet til købshistorikken, så kan denne type kunstig intelligens udvide mulighedsfeltet og give hver enkelt medarbejder valget om selv at bestemme over egen udvikling, i overensstemmelse med vedkommendes singularitet.