I den digitale tidsalder kan HR let blive distanceret…

Jeg er overbevist om at HR tilfører stor værdi til virksomheder, hvilket er grunden til at jeg har valgt denne karrierevej. Jeg kan dog nogen gange få fornemmelsen af, at HR-specialister bliver set som værende… distancerede!

Distanceret fra deres fag og fra de behov som deres kolleger har, men også fra sociale medier og endda fra den digitale verden i al almindelighed.

Som vi alle ved, ændrer den digitale verden vores praksis og forventninger i det virkelige liv, lidt efter lidt, dag efter dag. Dette har fået virksomheder til at investere i brugeroplevelsen, for at tilbyde attraktive og innovative services og derved styrke kundeloyaliteten.

Hvorfor skulle det være anderledes for kandidater og medarbejdere? Realiteten er, at de ønsker at have den samme oplevelse indenfor, såvel som uden for virksomheden. De vil have brugerdefinerede og intuitive oplevelser, og med rette! Vi befinder os lige nu i en overgang fra den prisbaserede økonomi til den værdibaserede økonomi og bruger oplevelser repræsenterer DEN nye type af økonomisk værdi. Og det er bare begyndelsen.

HR er med på forreste linje. Vores aktiviteter (f.eks. rekruttering, employerbrand, talentstyring og HRIS) er direkte berørt af denne nye økonomiske værdi og det giver os en kæmpe mulighed for at blive en del af bevægelsen og forny os.

Vi er nødt til at starte med at løfte blikket fra teknologien og forstå de store omvæltninger som den digitale revolution har medført for vores samfund. Relationer overalt er forandrede, særligt forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Men hvordan hjælper vi HR?

Hvordan hjælper vi HR med at finde den rette tankegang til at nytænke procedurer? Hvordan lærer vi HR at udvikle sig, uden at være bange for at miste kontrollen? Sidst, men ikke mindst, hvordan formidler vi vigtigheden af user journey i de HR-oplevelser som vi tilbyder?

Hos OCTO Technology har vi valgt at uddanne vores HR teams i UX!

Hvad er ”UX”?

UX er et engelsk akronym, som vandt udbredelse i 00’erne. UX står for: User eXperience. Dette begreb indbefatter alle elementer af en brugers interaktion med et interface, et objekt eller en service. I praksis betyder det, at man indtænker brugeren i centrum af processen, fra start til slut, når man konceptualiserer produkter og services.

UX er en standardfunktion hos os i OCTO og teamet har allerede bevist sit værd. Lad os få mest muligt ud af det! Jeg har tidligere nævnt, at HR burde tænke og fungere på en mere integreret måde.

På et mere seriøst plan, så virkede det logisk at inddrage HR i dette fag, eftersom en af grundpillerne i UX er et mix af kompetencer og oplevelser. Målet var at udføre et to dages eksperiment for at undersøge, hvordan vi kan bruge UX i vores daglige arbejdsliv.

Forståelse gennem en dybdeborende process

For eksperimentets skyld besluttede vi at målrette det  til HR-procedurer. Man kunne have valgt mange andre områder, men da vi stod overfor rekrutteringsudfordringer grundet den særlige profiltype vi søger, var vores endelige valg ”kandidatoplevelsen”. Vi ønskede at lære mere om den aktuelle situation og sammenligne den med vores vision. Vores mål var at foreslå en ny og bemærkelsesværdig oplevelse, som kandidater kunne have gavn af og som, vigtigst af alt, stemte overens med vores stærke virksomhedskultur og arbejdspraksis.

Jeg har en svaghed for dette, lidt undervurderede område. Jeg var for nylig med til et meetup som hed ”En It-udviklers guide til rekruttering”. Det var ret underligt at høre om den kløft mellem forventning og realitet, som kandidater kan opleve undervejs i en HR-rekrutteringsproces.

I to dage gennemgik vi UX processen i dens helhed: Undersøgelse, ideudvikling, design og tests. Vi dykkede ned i en verden af interviews, user personaer, oplevelseskort og meget mere.

Efter den første morgen, hvor vi havde diskuteret UX visionen og interviewmetoder, tog vi ud i feltet og mødtes med nogle nyansatte. Vi stillede dem så mange åbne spørgsmål som muligt, for virkelig at få deres ærlige mening om ansøgningsprocessen hos OCTO. Den teknik gav os mulighed for at indtage rollen som den sympatiske lytter, og så vidt muligt glemme vores forudindtagede meninger.

Vi lavede også en ”post-it workshop” for at få idéer. Vi ville opnå resultater som vi kunne bruge til at skabe vores primære persona-kort. Personaer er repræsentationer af den arketypiske kunde, inspireret af interviews og andre undersøgelser. I vores tilfælde, konkrete former af de forskellige kandidatprofiler, igennem alle idéfaserne i vores nye oplevelse.

Vi konstruerede efterfølgende en oplevelse ved at bruge en af vores personaers historier: hvordan tænker, gør og føler de ved hver del af interaktion med virksomheden? Det værktøj hjalp os til at forstå, hvad der fungerer godt og hvad der er behov for at forbedre. Derefter brainstormede vi, for at finde løsninger. Lige fra de fuldstændigt vanvittige, til de mere realistiske ideer kom på bordet.

Jeg kunne selvfølgelig godt have brugt mere tid til at uddybe UXs mange dimensioner, men jeg kan forsikre dig  om at immersionen var en fascinerende og lærerig oplevelse. Den indeholdt analyse, intuition og en masse intellektuel gymnastik.

Følelsesmæssig afklaring: Tilfredshed og ømme punkter

Ved analyse af oplevelseskortene opdagede vi, at kandidater særligt frygter ét trin af rekrutteringsprocessen nemlig: Kompetence-afklarings interviewet, selvom denne valideringsproces er nødvendig for enhver fremtidig ansættelse. Med forståelse for, at dette trin kræver rigtig meget af kandidaten, så fylder det for meget i den samlede oplevelse. Af den grund, har vi overvejet vigtigheden af den støtte og opfølgning som kandidaterne tilbydes i denne del af processen (vi arbejder pt. med denne udfordring :-)). Vi identificerede også berøringspunkter i vores proces, som bliver set som værende meget positive. Det gælder for eksempel processens hastighed og regelmæssig feedback – og det skal vi udnytte til vores fordel.

Hvad sker der fremadrettet?

Igennem eksperiment-processen oplevede vi, at UX kan have indvirkninger, som rækker langt ud over de oprindelige mål. Den totale fordybelse i UX universet gav os blandt andet mulighed for virkelig at evaluere os selv, teste nye metoder og have det sjovt. Processen gav os, sagt på en anden måde: Mulighed for at skabe værdi!

Jeg er overbevist om at udbredelsen af UX i HR-verdenen kan tilføre værdi til vores i forvejen værdifulde, men også noget uklare rolle. Den kan forbedre vores tilgang til HR og skabe mere ligeværdige og nærværende forslag.

Som du nok kan høre, går jeg 100% ind for denne praksis! Jeg drømmer om at UX en dag vil være drivkraften for HR teams alle vegne. Hvorfor ikke skabe en ny stilling som HR UX Designer?

Der kan drages en parallel mellem dette forslag og idéen om intraprenørskab, som er en forfriskende måde at få innovative idéer på. Strukturen i virksomheder med intraprenørskab er konstrueret til at muliggøre dynamik, og det giver mig denne tanke: Skulle hele økosystemet ikke tænkes ind i dette mindset? Mange virksomheder, som gerne vil være mere agile deler for eksempel kontorbygninger med startups i håbet om, at iværksættere vil inspirere projektledere til at tænke nyt og innovativt.

Det står i hvert fald meget klart for mig, at en dybdeborende undersøgelse kan hjælpe dig på vej til at få det rette mindset!

Nogle meninger eller kommentarer? Har du eksperimenteret med at udvikle din HR vision gennem en lignende undersøgelse?