Når du driver virksomhed indenfor EU, betyder det som oftest at du kan tilbyde dine medarbejdere og kandidater en langt større beskyttelse af deres privatliv, end noget andet sted i verden. Det forudsætter selvfølgelig, at du har forberedt dig og har styr på din datasikkerhedspolitik!

Det gælder særligt for den nye persondataforordning GDPR (General Data Protection Regulation), som træder i kraft 25. maj 2018.Det kræver en stor indsats at blive klar og det første skridt er at lære den nye forordning at kende, inden den træder i kraft.

Det betyder bl.a. at:

  • Datasikkerhedsbrud skal anmeldes til de rette myndigheder inden 72 timer, og at alle omfattede personer skal informeres.
  • Sker det ikke, kan virksomheden straffes med bøder op til max. 20 millioner euros, eller 4% af den samlede, globale, årlige indtægt
  • Du håber selvfølgelig at kunne undgå worst case scenario – at dit brands omdømme skades, når medierne opdager databruddet.

HVORFOR SKAL JEG VIDE NOGET OM DATABESKYTTELSESLOVGIVNING?

Måske føler du ikke, at emnet er relevant for dig. Men, hvis du på nogen måde beskæftiger dig med HR eller talent management, så er der en stor sandsynlighed for, at du håndterer store mængder (personlige) oplysninger, som kommer gennem din virksomhed eller dens systemer. Hvis du allerede anvender software, som overholder EUs lovgivning har du en klar fordel, men det betyder ikke, at du ikke behøver gøre en indsats. Selv i virksomheder som arbejder med tech, ses der ofte en usikkerhed i forhold til at behandle og overføre personoplysninger.

Med den ”nye” persondataforordning, GDPR, bliver alle involverede parter gjort ansvarlige og bliver stillet til regnskab for deres behandling af personoplysninger. Lovgivningen, som allerede er obligatorisk for nogle europæiske lande, bliver styrket i år, hvilket også betyder større bødesanktioner. Så selvom du allerede i dag gør en indsats for databeskyttelse, så bliver din indsats lovpligtig fra 25. maj 2018. Vil du vide mere om hvad GDPR indebærer? Så deltag gratis i Talentsofts webinar der afholdes imorgen kl. 10-10.30. Tilmeld dig gratis her.