I maj 2018 træder EU-persondataforordningen, eller den såkaldte GDPR, i kraft, hvilket kommer til at erstatte den nuværende danske persondatalov om behandling af personoplysninger fra 2001. Til sammenligning med den danske persondatalov indeholder EU-persondataforordningen en række nye regler om databeskyttelse, som kommer til at gælde for dansk lovgivning. De nye regler gælder for hele organisationen og ikke mindst for HR-funktioner.

GDPR stiller højere krav til gennemsigtighed, hvilket bl.a. betyder, at organisationer har pligt til at informere deres personale om, hvordan og hvorfor deres personoplysninger behandles og opbevares. Blandt andet bliver kravet om, at den enkelte medarbejder skal give samtykke til, at persondata bliver opbevaret i registre, opstrammet. Medarbejderne skal endvidere have ret til adgang til personoplysninger, som direkte vedrører den enkelte, samt oplysninger om databehandlingen. Hertil kommer, at data i visse situationer skal slettes enten helt eller delvist.

Men IT-leverandører skal tage mere ansvar som følge af kravene til integreret databeskyttelse og standarddatabeskyttelse. Det såkaldte Privacy by Design udgør ét af GDPR’s hovedpunkter og betyder, at de IT-systemer, der bliver implementeret, skal understøtte behandlingen af personoplysninger i henhold til GDPR.
Begynd allerede nu med at forberede din virksomhed og HR-afdeling til at implementere de nye regler, som hører under GDPR.

Udfyld formularen, og modtag vores tips til, hvordan du bedst muligt forbereder din virksomhed på GDPR. Du får samtidig en præsentation af, hvordan Talentsoft arbejder med GDPR internationalt, og hvordan vi råder vores kunder til at forberede sig på den nye EU-persondataforordning! Klik her for at få adgang til chechklisten.