Persondataforordningen (GDPR: General Protection Regulation) (2016/679) blev indført i april 2016 og kommer til at træde i stedet for det ”gamle” EU Databeskyttelsesdirektiv. GDPR træder i kraft den 25. Maj 2018. I dette direktiv træder nogle nye love i kraft, mens andre eksisterende love skærpes.

Den nye persondataforordning, GDPR sigter efter: at forbedre databeskyttelsen for borgere i EU, at håndtere eksport af persondata udenfor EU, at skærpe virksomheders administrative forpligtelser, at afstemme og ensarte nationale love, at give mulighed for hårdere sanktioner i tilfælde af overtrædelse af GDPR, at gøre notifikationer om databrud obligatoriske, at udpege Data Protection Officers, at indføre nye restriktioner om samtykke, at opfordre til Privacy Impact Assessments (PIA) og at sikre privacy by design.

Vi har i Talentsoft forberedt et webinar med titlen: ” Bliv Klar til GDPR – Sådan Kan HR Forberede sig!

Onsdag d. 25 april., kl. 10.00 – 10.30 kan du lære mere om, hvordan du overholder de nye GDPR-retningslinjer!

Du lærer også om:

  • De grundlæggende principper indenfor GDPR (Artikel 5)
  • Nye og væsentligt forandrede koncepter
  • Databehandling på vegne af en kontrollant
  • GDPR og HR
  • Databeskyttelse og dit HRIS

Tilmeld dig her

Webinar: Bliv Klar til GDPR - Sådan Kan HR Forberede sig!