Når det kommer til implementeringen af en ny virksomhedskultur, har de fleste af os tendens til udelukkende at fokusere på vores nuværende medarbejdere. Vi implementerer nye værdier, processer og endda også nye ledere, med det formål at få dem til at udleve en ønsket kultur. Hvad vi ofte overser er, at onboardingen af nye medarbejdere repræsenterer en unik mulighed for at indføre nye værdier. I dette blogoplæg giver vi derfor et bud på, hvordan du kan bruge onboarding til at forandre din virksomhedskultur.

Det er vigtigt først at pointere, at vi naturligvis stadig må have øje for vores nuværende medarbejdere.

Nye medarbejdere har bare et unik potentiale til at blive repræsentanter for den nye kultur. De er nemlig endnu ikke akklimatiseret til den eksisterende virksomhedskultur og vil derfor være mere åbne overfor dine inputs. Faktisk kan de blive aktive supportere af den nye virksomhedskultur, og aktivt hjælpe med at opbygge, styrke og dele den. Dette kræver dog, at de i onboardingen bliver præsenteret for den.

For eksempel, tilbage i mine første dage i HR rekrutterede jeg for et team, der ikke leverede hvad de skulle, og som havde isoleret sig selv fra resten af virksomheden. For at imødekomme denne udfordring fokuserede jeg på at ansætte og onboarde folk, der kunne hjælpe med at ændre virksomhedskulturen indefra. Efter blot 6 måneder, havde teamet ændret sig markant. Teammedlemmerne blev mere engagerede, åbne og produktive. Resultatet var enestående, og ingen af vores andre initiativer har nogensinde haft samme effekt. Af den grund har vi lige siden anvendt onboarding, til at påvirke vores virksomhedskultur.

Begynd med Rekruttering      

Når du anvender onboarding til at ændre din virksomhedskultur, så skal du altid starte med at se på din rekrutteringsproces. Ethvert aspekt af din rekruttering, fra design af din virksomheds hjemmeside til interviews reflekterer nemlig din virksomhedskultur. Folk ansøger som oftest kun, hvis deres individuelle kultur matcher den. Derfor, hvis du helt fra begyndelsen præsenterer kandidater for den ønskede virksomhedskultur, så vil de ”rigtige” kandidater som oftest ansøge, hvis de ellers finder jobbet interessant. Dette er en god måde at frasortere de kandidater på, som ikke passer ind i den kultur, som du prøver at skabe – samtidigt med, at det tiltrækker potentielle change agents.

Under rekrutteringsprocessen skal du ikke tøve med at fortælle dine kandidater, at du er i gang med at implementere en ny virksomhedskultur. Faktisk bør du spørge dem, om de har været igennem det før, og om de er parate til at håndtere modsætningerne. Derudover kan du også direkte bede dem om at påtage sig rollen som change agent, hvis opgave det er at ”sælge” den nye kultur til sine nye kollegaer.

Dediker en Del af Onboardingen til Virksomhedskultur

For at få succes med at anvende onboarding til at ændre virksomhedskulturen er det afgørende, at kulturaspektet får en betydelig rolle i processen. Af den grund bruger JAMFS Software for eksempel en fuld uge, ud af deres tre ugers onboarding, på kulturanliggender, hvor de nye medarbejdere sættes ind i virksomhedens kultur og historie. Som resultat har virksomheden en 90% bevarelsesrate for medarbejdere og hele 95% bevarelsesrate for kunder.

Det JAMF gør, styrker mest af alt deres nuværende kultur, men processen er den samme, når man implementerer en ny kultur. Hvis du i onboardingen fokuserer på kultur, og understreger hvilken kultur i har i dag, og hvilken du ønsker at implementere, så vil nye medarbejdere have nemmere ved at navigere i og påtage sig den. En af de typiske grunde til, at nye medarbejdere springer fra skyldes et mismatch imellem forventninger og realitet. Så hvis din onboarding forbereder den nye medarbejder på realiteten, så vil de også være mere tilbøjelige til at blive.

Gør Dine Nye Medarbejdere til Change Agents

Det er ikke nok kun at lære dine nye medarbejdere om den nye virksomhedskultur. Det er også nødvendigt at de bliver trænet i, hvordan de kan videregive den til de teams som de arbejder i. Derudover skal træningen også hjælpe dem med at imødekomme den modstand, som de uundgåeligt vi møde.

Den nye kultur skal også kunne sælges til skeptikere. Det kræver succeshistorier fra andre virksomheder, data og forskning, så vel som konkrete eksempler på, hvorfor det er en fordel for medarbejderne selv at ændre kulturen. Ved på forhånd at udstyre dem med de rette argumenter, vil de blive i stand til at implementere ændringerne.

Husk at Tracke din Data

Hvis du anvender dit onboarding-program til at facilitere forandring, så sørg for også at tracke det. Send for eks. undersøgelser ud til de nye medarbejdere, for også at afdække deres opfattelse af forløbet. Du kan også interviewe berørte ledere, for at se om de kan identificere forandringerne. Det vil gøre det muligt både at måle effektiviteten af dine tiltag og videre forbedre dem.

Som sagt er onboardingen ikke det eneste sted, hvor du kan ændre din virksomhedskultur, men blot en unik mulighed for at implementere forandring. Hvis du sætter tid af til at sætte dine nye medarbejdere ind i den nye kultur, og indstiller dem på at bakke og om den, så er du rigtig godt på vej!

Vil du læse mere om, hvordan du kan forbedre din medarbejderoplevelse?

Improve The Employee Experience

Download gratis Talentsofts E-bog