Soft skills er karaktertræk og talenter som ikke er tillærte eller vidensbaserede, men som ofte er knyttede til følelsesmæssige reaktioner på forskellige situationer, såvel som sociale interaktioner. Det kan for eksempel være at være initiativrig, have evnen til samarbejde og at være selvsikker. Disse soft skills er både afgørende for dine fremtidige ansættelsesbeslutninger, men også for virksomhedens langsigtede performance.

Nogle virksomheder ansætter talenter med soft skills som opmærksomhed, kritisk tænkning og organisatorisk sans, fordi disse soft skills passer til virksomhedens værdier. Du har dem måske altid med på din tjekliste i rekrutteringsprocessen, men uden at indse hvilken langsigtet effekt disse medarbejderkompetencer har på din virksomheds vækst og performance.

Hvis du opdager, at den seneste ansatte medarbejder ikke er den geniale problemløser som hans CV gav indtryk af, så er der ingen grund til at gå i panik.

Som leder kan du udvikle dine medarbejdere og støtte dem i at udvikle deres egne soft skills, hvilket på længere sigt er en fordel for begge parter.

Sådan Udvikler Du Dine Medarbejderes Soft Skills

Når dine medarbejdere udvikler deres soft skills, gør det dem oftest også mere tilfredse med deres rolle og forbedrer deres præstation. Det er udfordrende at lære nyt og medarbejderne vil sætte pris på at du motiverer dem. Ikke mindst fordi de kan få gavn af deres soft skills senere hen, i andre fremtidige roller uden for virksomheden.

Det er også i virksomhedens interesse at fokusere på at udvikle medarbejdernes soft skills. Medarbejdernes evner hjælper dem til at overkomme de fleste professionelle vanskeligheder og gør dem overordnet set til bedre medarbejdere. En workforce med et bredt udvalg af soft skills kan være med til at forhindre, at der opstår problemer på arbejdspladsen.

Her er nogle tips til at udvikle dine medarbejderes soft skills:

1. Varier Arbejdsopgaverne

Der er stor chance for, at dine medarbejdere har udvirket en daglig rutine med faste roller. Det kan med tiden blive kedeligt og desuden resultere i, at de glemmer de soft skills, som de ikke anvender særlig tit.

Stil dine medarbejdere mange forskellige opgaver og hjælp dem til at udvikle evnen til problemløsning, samarbejde, og selvstændigt research. Find en opgave som falder inden for deres rolle og undersøg om der er nye måde at løse den på.

Hvis du for eksempel har fokus på at udvikle en vigtig soft skill som selvsikkerhed, så tildel dine medarbejdere en rolle, som træner dem i at være selvsikre. Det kan for eksempel være at kaste dem ud i en rolle, hvor de skal tale offentligt, eller at bede dem om at udføre en opgave, hvor de skal præsentere deres arbejde for deres kolleger. I begge tilfælde udvikles selvsikkerheden, fordi de får større mulighed for at træne den.

2. Kast Dem Ud i det Ukendte

Mikro-managere er altid på nakken af deres medarbejdere. Det forhindrer medarbejderne i at udvikle soft skills (for eksempel at arbejde selvstændigt) og derudover får medarbejderne ikke den nødvendige selvsikkerhed til at prøve nye ting og udvikle de soft skills, som de sjældent bruger.

Det kan du undgå, ved at give dine medarbejdere ansvar. I stedet for at våge over dine medarbejdere, så prøv i stedet at give dem chancen for selv at tage ansvar for noget. Uanset om de får ansvar for en ny kunde eller en proces, så får de mulighed for at udvikle essentielle soft skills som evnen til at undersøge, arbejde selvstændigt og problemløsning.

Du kan også give dine medarbejdere frihed, råderum og udfordringer som udvikler deres egne soft skills. Hvis du for eksempel vil opfordre dine medarbejdere til at udvikle deres analytiske evner, så kan du give dem et projekt, hvor de skal strukturere ubearbejdet data.

3. Anerkend og Beløn

Når dine medarbejdere har fået en rolle, som giver dem mulighed for at udøve og udvikle soft skills på arbejdspladsen, så vil du efterhånden opleve, at de oftere anvender disse soft skills.

Et stadigt større antal virksomheder belønner ansatte for at afslutte handler, øge webtrafikken og at opnå andre projektorienterede mål. Selvom dette er en god måde at motivere medarbejdere på, så er det også en god idé at belønne ansatte, som er dygtige til at anvende deres soft skills.

Dygtige mentorer, problemløsere eller andre som yder en ekstra indsats, der måske ikke bemærkes, burde også belønnes. Når medarbejderne indser, at deres soft skill-udvikling er til gavn for virksomheden, så bliver det en yderlig motivationsfaktor for selvstændigt at fortsætte udviklingen, uden en mentor.

Nu hvor du har fået en masser praktiser, som du kan implementere for at udvikle dine medarbejderes soft skills, så er det tid til at komme i gang!

Sørg for at variere dine medarbejderes opgaver og arbejdsgange, så de dagligt får mulighed for at træne forskellige soft skills. Overvej også, hvordan du selv kan gøre det samme og gå foran med et godt eksempel.

Når dine medarbejdere udvikler soft skills og du sørger for god ledelse, medfører det en kraftig stigning af medarbejderproduktivitet og booster dine professionelle relationer.

Hvis du vil lære mere om hvordan du kan forbedre din medarbejderoplevelse, så tilmeld dig Talentsofts event Club Talentsoft d. 12. og d. 13. juni, eller download vores gratis e-bog Improve the Employee Experience.

Vil du læse mere om, hvordan du kan forbedre din medarbejderoplevelse?

Improve The Employee Experience

Download gratis Talentsofts E-bog