Af Christina Brun Petersen, COO, Worksome

Midt i al polemikken om disruption og transformation er der grundlæggende en ting, du som HR-faglig skal forholde sig til: Fremtidens talenter er freelancere. Det kommer i den grad til at transformere vores ansættelsesstrukturer.

I løbet af de næste fem år vil de mest innovative virksomheder nemlig skille sig ud på deres evne til at mobilisere, organisere og motivere højt kvalificeret freelancetalent.

I de kreative brancher har

fleksibilitet været nøglen til succes i årtier, fordi der er langt sundere økonomi i at sammensætte teams, der består af både faste kernemedarbejdere og freelance kompetencer frem for at lade en konstant medarbejderstab bære hele læsset.

På den måde indlejres mere agilitet i forretningen og virksomheden kan lynhurtigt tilpasse sig, dvs. puste sig op og slanke sig efter behov. Etablerede virksomheder, som har indset værdien at af udnytte freelanceøkonomien, kan lære meget af de kreative brancher og den projektbaserede arbejdsform.

I dag vil det normalt tage tre måneder at finde og ansætte en fuldtidsmedarbejder og yderligere tre måneder at indkøre vedkommende. Gabet fra behov til løsning er derfor urimeligt stort.

Når en virksomhed bruger freelancespecialister, kan den ansætte langt hurtigere og i bedste fald eksekvere på opgaveløsningen fra dag ét, fordi freelanceren arbejder projektorienteret og har et bredt erfaringsgrundlag fra andre projekter.

Teknologien gør det muligt for digitale freelanceplatforme at udfordre og fjerne dyre mellemled som konsulenthuse og vikarbureauer. Det skaber en hidtil uset transparens i markedet. Adgangen til fleksibel og højt kvalificeret arbejdskraft bliver derfor nemmere, hurtigere og billigere dag for dag.

Freelancekarrieren og den projektbaserede arbejdsform er derfor ideel for både virksomheder og talenter. Der er et hav af gode måder, hvorpå virksomheder kan løse sine kerneudfordringer med en projektbaseret tilgang.

Hvis HR vil være sikker på at kunne understøtte forretningen med de vigtigste kompetencer i fremtiden må der være fokus på tendensen om, at flere og flere fagspecialister fravælger den traditionelle ansættelse til fordel for freelancekarrieren.

Fremtidens vindervirksomheder må altså acceptere præmissen om at de vigtigste medarbejdere i fremtiden er freelancere. Det er kernen i transformations-HR.

 

Kilde: Lånt med godkendelse fra DANSK HR