Skrevet af: Anna Bruce-Lockhart, redaktør hos the World Economic Forum i Geneve.

De går rundt i blandt os med udtryksløse øjne og tunge skridt. De er kollegaerne der hænger ved kaffemaskinen, eller projektlederen der stirrer ud af vinduet. Zombie-medarbejderne er en hær af medarbejdere, som ikke længere finder det inspirerende at gå på arbejde.

Der er flere af disse uengagerede medarbejdere, end du måske tror. Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af Aon Hewitt, så er mindre end en fjerdedel af verdens medarbejdere kategoriserede som ”meget” engagerede i deres arbejde, mens 39% er blot er ”moderat” engagerede.

Det betyder, at en forfærdelig masse af de 5 millioner mennesker, som deltog i Aons spørgeundersøgelse kan kategoriseres som ”uengagerede”, eller sagt mere ondskabsfuldt: ”Levende døde, der hjemsøger kontorgangene”. Det er mennesker, der måske engang var værdifulde ansatte, fulde af liv og gode idéer.

Hvorfor er det vigtigt?

Ser man bort fra den menneskelige tragedie det er, at der er medarbejdere som tilbringer otte timer dagligt med at være utilfredse og uinspirerede, så kan det manglende engagement blandt medarbejdere også sprede sig til resten af samfundet. Når medarbejdernes engagement er lavt, rapporterer virksomheder ofte om en høj personaleudskiftning, mere fravær og en lavere kundetilfredshed.

Zombie-medarbejdere koster ifølge Gallup amerikanske virksomheder 550 milliarder dollars årligt.

Det er let at forudse de videre økonomiske konsekvenser det har: En svag forretningssektor fører til en nedgang i den nationale velstand, som medfører lavere kollektiv levestandard.

Alting handler om konkurrenceevnen, forklarer Xavier Sala-I Martin, en økonom fra the World Economic Forum, . ”Nationer som er mere konkurrencedygtige er mere produktive og er derfor bedre i stand til at sørge for deres befolknings sociale behov” siger han.

Kort sagt: Engagement medfører produktivitet, hvilket medfører velstand – og det skaber samfund som er mere lige og lykkelige.

Hvad dræner medarbejderne for deres livskraft?

En global tendens synes at være en voksende frygt for forandring på arbejdsmarkedet og en stadig større brug af maskiner. Ken Oehler fra Aon Hewitt forklarede det sådan i en udtalelse til websitet HR Drive: ”Foruden de hastige teknologiske forandringer, som i stadig højere grad truer jobsikkerheden, er stadig færre medarbejdere engagerede og motiverede og vi regner med at denne tendens fortsætter.”

Der er ligeledes andre foruroligende forandringer: Indrejseforbud og andre restriktioner mod migration skaber usikkerhed, netop som den professionelle erhvervsverden forbereder sig på forandring i deres talent pipelines. Forbuddene forhindrer folk i at rejse ud og tage jobs som de har uddannet sig efter.

Der er også behov for mere træning på arbejdspladsen. Organisationer kæmper med at træne deres personale, at give dem nye roller og nye kompetencer, efterhånden som der sker en omfordeling af interne roller, kontrakterne bliver kortere og de traditionelle kvalifikationer på CV’et bliver forældede.

Og så er der medarbejdernes rettigheder – eller rettere den alarmerende mangel på rettigheder. Det er egentlig ikke så overraskende, at mange medarbejderes entusiasme er dæmpet, set i lyset af stagnerede lønninger og en tiltagende job-usikkerhed. Fleksibilitet er måske vejen frem, men der er en almen enighed om, at det ikke skal ske på bekostning af økonomisk stabilitet.

Konkurrenceevnen bliver styrket – ikke svækket, ved at kombinere forskellige grader af fleksibilitet på arbejdsmarkedet, når arbejdernes rettigheder samtidig beskyttes tilstrækkeligt”  udtaler Alain Dehaze Direktør for Adecco, en af verdens største virksomheder inden for HR og rekruttering.

Men zombie-apokalypsen er langt fra en realitet. For selvom der ifølge en nyere undersøgelse om menneskelig kapital, er en hel del uudnyttet talent i verden (kun 62% af verdens arbejdere udvikles til at være profitable), så behøver medarbejdere ikke nødvendigvis at føle sig som ulykkelige ofre.

Hvis du selv føler dig lidt død på jobbet, har du rent faktisk flere forskellige handlingsmuligheder, for at finde og fastholde et spændende job. Ifølge Stephane Kasriel, direktør hos Upwork, er tricket at evaluere dig selv, kort og kontant. ”Spørg dig selv: Er mine kompetencer stadig efterspurgte? Hvordan er fremtidsudsigterne for mine kompetencer? Hvilke kompetencer kan øge mit indkomstpotentiale i de følgende år?

”Lav denne øvelse med et par års mellemrum. Hvis halveringstiden for en erhvervskompetence er ca. fem år, så er det en god idé at være på forberedt på det tab af værdi.

Hvad kan du lære af alt dette? Hvis du lærer gennem hele livet, forbliver du fuld af livskraft. Husk på det og så skal du nok overleve.

Den originale artikel: https://www.weforum.org/agenda/2017/10/is-your-colleague-a-zombie-worker/

 

 

For mere inspiration til den gode arbejdsplads, hent vores E-bog:

Great Place to Work