Det diskuteres hyppigt i disse dage, hvordan man kan forbedre sin medarbejderoplevelse. Ikke mindst fordi det har vist sig, at medarbejderoplevelsen er nøglen til medarbejderengagement og fastholdelse af medarbejdere. Der er derfor også flere konferencer og bøger, som har sat emnet på dagsordenen, og virksomheder som eksperimenterer med forskellige konstruktioner, for at skabe positive medarbejderoplevelser. Det kan for eksempel være cool indretning af arbejdspladser, innovative concierge services og teamwork mm.

Efter alt den hype og snak, hvad er så resultatet? Er medarbejdere tilfredse med deres medarbejderoplevelse? Hvad skal vi forbedre?

 

The employee experience is the sum of
perceptions employees have about
their interactions


Accenture og Talentsoft har sammen foretaget en europæisk undersøgelse af medarbejderoplevelsen. Sammenlagt har 1535 medarbejdere i Frankrig, Tyskland og Holland, på tværs af alle afdelinger og ledelseslag, deltaget i undersøgelsen.

I undersøgelsen defineres medarbejderoplevelsen som den samlede sum af medarbejdernes opfattelse af deres interaktioner med den virksomhed de arbejder i, herunder deres mening om arbejdspladsen, de tilgængelige værktøjer og virksomhedskulturen.

Efter at have undersøgt forskellige medarbejderoplevelser i både private og offentlige virksomheder, kunne man observere følgende:

#1— Der er en masse snak om at forbedre medarbejderoplevelsen, men knap så meget handling

Størstedelen af de adspurgte medarbejdere (73%) mener ikke, at deres arbejdsplads ser medarbejderoplevelsen som en topprioritet, mens en mindre andel (16%) af ikke-ledere og ikke-HR- medarbejdere er tilfredse.

#2— Bordtennis er ikke nok

De fleste medarbejdere ønsker grundlæggende mere støtte og betænksomhed fra deres ledelse, for eksempel i form af karriererådgivning, coaching og medbestemmelse. I mindre, men stadig betydningsfuld grad, vil de også have mulighed for at arbejde med forskellige typer opgaver. Og ja, et sjovt og dynamisk arbejdsmiljø er også vigtigt, men indflydelse, co-design og erfaring er det, der virkelig betyder noget. Bordtennisbordet er sejt, men kun hvis medarbejderne rent faktisk bruger det.

#3—Arbejde er ikke alt! Har du hørt om selvudvikling?

De fleste mennesker leder efter måder, hvorpå de kan udvikle deres kompetencer og forblive relevante på deres arbejdsplads. Størstedelen af deltagerne i undersøgelsen ønsker hjælp fra HR, til at fastslå hvilke kompetencer og jobs, der efterspørges på længere sigt. De vil have HR til at tage teten når det kommer til udvikling og videreuddannelse. De forventer at HR tilbyder dem de redskaber, der skal sikre deres fremtid.

 #4—HR vil hellere end gerne være virksomhedens drivkraft for forandring

Størstedelen af de adspurgte HR-medarbejdere så gerne at arbejdet blev reorganiseret, således at medarbejdernes behov kom i centrum. De ønsker at udvikle nye lederroller og skabe en åben model med tværfunktionelle teams bestående af medarbejdere fra forskellige afdelinger, eksterne serviceudbydere og kunder. HR ønsker at bevæge sig fra at være procesorienteret, mod et større medarbejderengagement.

Kort sagt, så vil medarbejderne involveres i at forandre arbejdspladsen, mens HR vil sætte handling bag ordene og skabe en reel forandring, hvor medarbejderoplevelsen sættes i fokus.

Det er nu op til virksomhederne at besvare spørgsmålet: hvordan?

Hvordan kan de vejlede medarbejdere i forhold til projekter, og ikke jobfunktioner? Hvordan vil de skabe klarhed om kommende jobforandringer? Hvordan kan vi reorganisere arbejdspladsen, så medarbejderne selv kan tage ansvar for deres medarbejderoplevelse?

Hvis du vil have svar på dette og meget mere, så tilmeld dig Talentsofts brugerevent Club Talentsoft d. 12. og d. 13. juni, eller download vores gratis e-bog.

Vil du læse mere om, hvordan du kan forbedre din medarbejderoplevelse?

Improve The Employee Experience

Download gratis Talentsofts E-bog