I dag er cyberattacks en realitet som mange virksomheder må forholde sig til. Samtidigt er det blevet mere og mere normalt, at medarbejdere arbejder hjemmefra og undervejs på egne computere og smartphones (teleworking). Spørgsmålet er bare: Er teleworking sikkert? Dette er en vigtig overvejelse, når arbejdsgivere beslutter sig for at lade deres medarbejdere arbejde hjemmefra.

På trods af de mange fordele der er ved teleworking, som f.eks. besparelser, forbedret work-life balance og mindre fravær, er det først nu ved at blive udbredt i Europa. Teleworking udgør blot 3,5% af det samlede arbejde i den europæiske befolkning. Nordeuropæiske lande såsom Danmark, Holland, Sverige og Luxemburg synes at være mere åbne overfor teleworking end de øvrige europæiske lande. I Danmark er næsten 35% af det samlede arbejde teleworking. I Europa er der gennemsnitligt kun 3,5% medarbejdere, som arbejder hjemmefra.

Er teleworking ikke i strid med aktuelle normer såsom åbne kontor landskaber og dele-skrivebord? Hvis folk er vant til at arbejde i et aktivt miljø, føler de sig så ikke isolerede når de arbejder hjemmefra?

Ikke hvis de anvender kollaborative værktøjer og kommunikationsmidler. Sådanne, muliggør kontinuerlig synkron og asynkron kommunikation og opfordrer til professionel social kontakt. Der eksisterer veletablerede communities for teleworkers, designet til netop at bekæmpe isolering.

Når det handler om det sociale aspekt af teleworking, må arbejdsgiveren stole på medarbejderen, samt diskutere og aftale vilkårene for arbejdet. Alle former for arbejdsmetoder er mulige, så længe der er etableret tillid og vedtaget nødvendige spilleregler. Jeg mener, at den egentlige problemstilling består i at støtte de medarbejdere som ønsker at blive teleworkers. For at udvikle nye arbejdsvaner må arbejdsgivere lytte til deres medarbejdere, sætte klare mål for dem og opstille pejlemærker, som hjælper med at retfærdiggøre deres beslutning om at blive teleworkers.

Det er helt afgørende at være åben og fordomsfri omkring teleworking, hvis man ønsker at fremme denne arbejdsmetode. Ifølge den seneste Eurofound-undersøgelse fra 2015, var størstedelen af teleworkers mænd og desuden højt uddannede fagfolk. Desværre spiller forventningen om medarbejderens tilstedeværelse fortsat en stor rolle i de fleste virksomhedskulturer. På trods af fleksible arbejdstider, får alt for mange medarbejdere fortsat reprimander, hvis de møder efter kl. 9.30 eller hvis de går før kl. 17. Og det, selvom de har tilpasset deres arbejdstid til de antal arbejdstimer, som arbejdsgiveren kræver at de arbejder.

Teleworking er selvfølgelig ikke løsningen på alle virksomheds-problemer, men det er en nævneværdig mulighed for at give arbejdsgiver og medarbejder mere fleksibilitet. (Senior Træningskonsulent hos Reval Consulting SA siden 1997).