Et nyt år står for døren. Du er netop blevet færdig med MUS-samtaler for dine teammedlemmer, hvor du har hjulpet dem med at fastsætte deres mål og i har talt om jeres professionelle relation. Men hør nu godt efter, det er netop nu at dit egentlige arbejde som leder begynder! Vi gennemgår her, hvordan du kan sikre dig, at alle får det maksimale ud af deres MUS-samtaler hele året rundt.

Genovervej hvor ofte du skal evaluere

Den årlige MUS-samtale er den vigtigste tid på året for dine medarbejdere, fordi det giver dem mulighed for at modtage og give feedback om kvaliteten af deres arbejde, stemningen på arbejdspladsen og reflektere over deres ambitioner. Er det virkelig en god idé at vente et helt år med at tale om sådanne vigtige emner? Der er ikke noget værre end MUS-samtaler, der bliver brugt til at lære hinanden.

Du bør derfor ikke kun bruge en dag om året til at påtage dig din lederrolle og afholde MUS-samtaler. Det er en god idé at mødes med dine medarbejdere fra tid til anden og tale om deres mål, følge op på større projekter og planlægge deadlines. Dette kan selvfølgelig stadig kombineres med en officiel årlig samtale, hvor du udfører den generelle vurdering.

Kend dit team

En leders vigtigste mål bør være at lære sine medarbejder og deres funktion at kende. Dette gør det muligt at vurdere medarbejderne mere alsidigt, når den tid kommer. Ledere som er meget sammen med deres teammedlemmer, vil ofte opleve en bedre og mere strømlinet evalueringsproces, som også er enklere og mere objektiv. Ledere skal interessere sig for deres teams opgaver og følge deres arbejde gennem hele året, ikke kun når det er tid til evalueringer. Det skaber en tættere relation mellem ledere og medarbejdere og giver en mere direkte kommunikation. En løbende opfølgning kan eliminere størstedelen af de konflikter, som ellers kan opstå under evalueringssamtalerne. Det er bedst at tage udfordringerne i opløbet, frem for at udskyde til sidste øjeblik.

Hold dine løfter

Årlige evalueringer er perfekte til at tale om træning, karrieremuligheder og lønforhøjelser (selvom vi anbefaler, at man afholder et separat møde om løn). Hvis lederen tilbyder træning, er det vigtigt at de gør en indsats for at planlægge det så hurtigt som muligt. Har lederen givet udtryk for en mulig forfremmelse, så skal lederen ligeledes informere medarbejderen om enhver mulighed for intern mobilitet.

Alt dette virker måske som almindelig logik, men dømmekraften kan af og til påvirkes af ledermentaliteten, som kan være en trussel for forholdet mellem ledere og medarbejdere. Ledere skal undgå at miste orienteringen og holde fokus, for ikke at miste den tillid som deres team har til dem.

Vælg en medarbejder, som passer til arbejdspladsens kultur

Det er et vigtigt element i rekrutteringsprocessen. Rekruttører skal være sikre på, at nyansatte matcher virksomhedens kultur og værdier. Derefter er det op til lederne at sørge for, at medarbejderne fortsat tilpasser sig virksomhedskulturen gennem hele deres karriere. Det er lederes opgave at evaluere og derfor skal de passe på, at de ikke begrænser sig til kun at følge op på deres medarbejderes mål og præstationer. De skal se på deres medarbejdere som individer. Det kan være en af de sværeste lederopgaver, da det kræver mere subjektivitet. Kultur, værdier og visioner er nogle af de ting som motiverer medarbejdere allermest. Det er derfor vigtigt at have en god forståelse af sine medarbejdere, for at sikre sig, at de også kulturelt set bliver godt integreret i virksomheden.

Husk altid din lederrolle, men begræns dig aldrig

Ledere skal ikke blot styre og koordinere deres teams. Ledere skal også virke som rollemodeller for deres medarbejdere. Til syvende og sidst, er de ansvarlige for deres teams succes og præstationer. Ledere skal derfor ikke kun evaluere deres medarbejdere, men også sigte efter at støtte dem gennem deres karriere og guide dem til succes.

Ledere og medarbejdere bør arbejde sammen som et team og fungere som mentor for hinanden. Ledere kan lære lige så meget fra medarbejdere og det er derfor en god idé at de udviser ydmyghed og accepterer feedback og kritik fra deres team.

Et godt forhold mellem leder og medarbejder er netop bygget på gensidig udveksling af meninger og værdier, under de bedst mulige forhold. Det er det forhold som danner grundlag for din virksomheds succes.