Det er en dyr affære at finde nye medarbejdere til at erstatte dem, som forlader din virksomhed. Faktisk kan det koste op til en femtedel af det din medarbejder tjener på et helt år. Derfor er det vigtigt, at undersøge hvordan du  kan motivere dine medarbejdere til at blive.

Ifølge jobsitet Glassdoor er virksomhedskultur en af hovedårsagerne til, at folk skifter jobs. Glassdoor har foretaget en undersøgelse af 5000 arbejdere, som har skiftet job. På baggrund af denne undersøgelse kunne Glassdoor konkludere, at medarbejdere ofte skifter til en arbejdsgiver, som bliver ratet bedre på følgende parametre: Løn og fordele; kultur og værdier; work-life balance og ledelseskvalitet.

wht-employees-leave-1

Hvordan kan virksomheder fastholde deres medarbejdere?

I undersøgelsen fandt Glassdoor også grunde til, at medarbejdere ønsker at blive på deres nuværende arbejdspladser. Her opdagede de, at den generelle evaluering af virksomheden, med dens karrieremuligheder og værdier, havde stor indflydelse på medarbejdernes motivation for at blive. Hvis en virksomhed bliver vurderet positivt i en generel virksomhedsvurdering, så øges sandsynligheden for at medarbejdere vil blive i virksomheden med 4%.

why-employees-leave-2

Hvad der ikke er overraskende er, at løn ligger højt på listen – selvom det dog ikke er den vigtigste faktor. Glasdoor observerede, at en stigning på 10 % af en medarbejders grundløn gjorde det 1,5% mere sandsynligt, at den medarbejder blev sin stilling. Det på trods af, at ansatte generelt går 5,2% op i løn når de skifter job og begynder at arbejde i en anden virksomhed.

Interessant nok, havde work-life balancen en mindre effekt på job-skiftene og det samme gjaldt forholdet til chefen.

Glassdoors konklusioner bliver bakket op af en akademisk undersøgelse, som konstaterer at virksomheder med høje ratings får flere jobansøgninger og at ansøgeres lønkrav er lavere.

Hvor længe bliver medarbejdere i en stilling?

Gennemsnitligt bliver medarbejdere kun 15 måneder i samme stilling. Dette gælder dog ikke for ansatte i det offentlige, hvor de i gennemsnit bliver 18,5 måned i samme stilling. Folk som arbejder med rumfart, forsvar, medier, IT, telekommunikation og non-profit brancher bliver ligeledes længere i deres stillinger.

Bygningsarbejdere derimod skifter utrolig hurtigt jobs – gennemsnitligt hver 10,5 måned. Dette gælder også for andre industrier, så som biotech og ejendomshandel.

why-employees-leave-3

Der er desuden større sandsynlighed for, at medarbejdere forlader deres jobs når de har haft et, to, eller tre års jubilæum i et job. Ifølge Glassdoor kan forklaringen på dette fænomen være, at det ofte er på de tidspunkter, at arbejdsgivere udfører de årlige evalueringer.

why-employees-leave-4

Glassdoor peger på tre ting virksomheder kan gøre for at fastholde deres medarbejdere: #1 Forbedre deres virksomhedskultur, #2 Gøre lønninger mere konkurrencedygtig og #3 muliggøre kontinuerlig karriere-udvikling.

Medarbejdere bør være opmærksomme på, at et jobskifte ikke nødvendigvis er en fordel for  deres karriere. En afhandling fra the Wharton School of University of Pennsylvania konkluderede, at medarbejdere opnår flest fordele ved at påtage sig nye roller inden for deres nuværende virksomhed.